China - Allround Championships 2021

Harbin (CHN) 20 - 21 March 2021 Source: N. Terwindt / www.sskating.com

500m Women 20 March 2021

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN4 CHN CHN 40,08 SB
2 YANG Binyu 杨滨瑜 LA1 CHN CHN 40,65 SB
3 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN3 CHN CHN 41,29 PR SB
4 ZHOU Yuting 周宇婷 LN2 CHN CHN 41,43 SB
5 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN2 CHN CHN 41,52 SB
6 GAO Chenxi 高晨曦 LB2 CHN CHN 41,62 SB
7 GUO Dan 郭丹 L30 CHN CHN 41,86 SB
8 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 41,92 SB
9 CHEN Aoyu 陈傲禹 LB1 CHN CHN 41,93 SB
10 MA Yuhan 马语含 LA2 CHN CHN 41,97 SB
11 DENG Tianxin 邓天馨 LB1 CHN CHN 42,00 SB
12 HUANG Yulin 黄余琳 LA1 CHN CHN 42,05 SB
13 JIN Wenjing 金文靓 LA1 CHN CHN 42,10 PR SB
14 FENG Qingqing 冯青青 LA2 CHN CHN 42,50 SB
15 WANG Yan (2000) 王炎 LN2 CHN CHN 42,71 SB
16 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN3 CHN CHN 42,77 SB
17 ZHOU Jiarong 周佳容 LB1 CHN CHN 42,86 SB
18 WANG Caihong 王彩红 LA1 CHN CHN 43,08 SB
19 LI Leming 李乐铭 LN1 CHN CHN 43,15 SB
20 MA Wenjing 马文静 LN3 CHN CHN 43,28 SB
21 LI Xiang (2000) 李想 LN2 CHN CHN 43,47 SB
22 LI Fulin 李富琳 LN2 CHN CHN 44,45 SB
23 YANG Meina 杨美娜 LA2 CHN CHN 44,57 SB
24 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN3 CHN CHN 44,81 SB
25 LIU Anqi 刘安琪 L? CHN CHN 45,01 PR SB
26 JING Jie 静洁 LA1 CHN CHN 45,39 SB
27 CHENG Na 程娜 LB2 CHN CHN 45,53 SB
28 XU Mengjin L? CHN CHN 46,26 PR SB
DNF XIA Ziqi 夏子淇 LC2 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names