2019-2020 Heilongjiang U Series

Harbin (CHN) 29 November - 1 December 2019 Source: www.sskating.com

500m Men - Group C 29 November 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Wanli 张万里 MYA CHN CHN 38,82
2 XIAO Zhikun 肖治坤 M? CHN CHN 39,98
3 YANG Zhengze 杨正泽 MC1 CHN CHN 40,26
4 WU Yintao 吴银涛 M? CHN CHN 40,68
5 LIU Lin 刘霖 MC2 CHN CHN 41,49 PR SB
6 XU Yuzhuo 徐钰琢 MC2 CHN CHN 42,00 PR SB
7 WANG Zhen 王振 M? CHN CHN 42,09
8 DONG Haizheng 董海正 M? CHN CHN 42,24 PR SB
9 WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN 42,25(9) PR SB
9 ZHANG Zhenxing 张振兴 M? CHN CHN 42,25(9)
11 WANG Haoran (2) 王浩然 M? CHN CHN 42,60 PR SB
12 LIU Yang (2004) 刘洋 MB1 CHN CHN 42,69
13 GUO Chunfeng 郭春风 M? CHN CHN 42,73 PR SB
14 HAN Chenyang 韩晨阳 M? CHN CHN 43,01
15 LIU Xuhang 刘旭航 M? CHN CHN 43,32 PR SB
16 PEI Tao 裴涛 M? CHN CHN 43,75
17 XU Donghua 徐东华 M? CHN CHN 43,76
18 WANG Kaifeng 王凯锋 M? CHN CHN 43,89
19 XU Liaoyang 徐廖阳 M? CHN CHN 43,98 PR SB
20 MA Jun (2) 马俊 M? CHN CHN 43,99 PR SB
21 WANG Yibo (1) 王艺博 M? CHN CHN 44,04
22 ZHENG Zien 郑子恩 M? CHN CHN 44,12 PR SB
23 FU Xuecheng 付学丞 M? CHN CHN 44,13 PR SB
24 LI Zhetong 李哲同 M? CHN CHN 44,16 PR SB
25 JIANG Dianpeng 姜殿鹏 M? CHN CHN 44,20
26 SONG Houlin 宋厚霖 M? CHN CHN 44,26 PR SB
27 DING Zihao 丁子皓 M? CHN CHN 44,29 PR SB
28 NING Qingzhe 宁庆哲 M? CHN CHN 44,37
29 WANG Lihong 王力弘 M? CHN CHN 44,74
30 CHANG Furui 常富瑞 M? CHN CHN 44,75 PR SB
31 ZHAO Long 赵龙 M? CHN CHN 45,01 PR SB
32 SHAO Hongjun 邵宏君 M? CHN CHN 45,06
33 ZHANG Wenlei 张文磊 M? CHN CHN 45,27 PR SB
34 ZHENG Ziming 郑子鸣 M? CHN CHN 45,29 PR SB
35 YAO Yancun 姚颜存 M? CHN CHN 46,00 PR SB
36 CHEN Yue (2) 陈岳 M? CHN CHN 46,52 PR SB
37 LIU Haishan 刘海山 M? CHN CHN 46,70
38 HU Yuhang 胡宇航 M? CHN CHN 46,73 PR SB
39 ZHU Chunlan 朱春岚 M? CHN CHN 47,94 PR SB
40 SHAN Bingce 单炳策 M? CHN CHN 48,29 PR SB
41 XU Yunhe 徐云赫 M? CHN CHN 49,22 PR SB
42 WANG Jiaxing 王佳星 M? CHN CHN 49,88 PR SB
43 ZHANG Mingyu 张明宇 M? CHN CHN 50,12 PR SB
44 LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN 51,63 SB
45 WANG Yu (2) 王钰 M? CHN CHN 51,64 PR SB
46 YANG Ziquan 杨子诠 M? CHN CHN 51,94 PR SB
47 YANG Zijian 杨子健 M? CHN CHN 51,95
48 ZHANG Changlin 张常林 M? CHN CHN 52,09 PR SB
49 JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN 54,05
50 SUN Yuhang 孙宇航 M? CHN CHN 54,08 PR SB
51 FU Hongbo M? CHN CHN 57,66 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names