China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛

Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020

5000m Men - Allround 9 January 2020

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN 6.36,80
2 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN1 CHN CHN 6.40,82
3 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN2 CHN CHN 6.42,00
4 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 6.42,21 SB
5 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 6.50,42
6 WU Yu 吴宇 MN3 CHN CHN 6.52,49
7 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 6.53,63
8 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 6.54,63
9 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 6.55,72
10 REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 6.56,33 SB
11 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 6.56,67
12 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 6.56,86
13 WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 6.56,87
14 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.56,96
15 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 6.57,79
16 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 6.58,89
17 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 6.58,95
18 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN 6.59,03(0)
19 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 6.59,03(9)
20 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 7.00,94
21 CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 7.01,59
22 YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 7.01,61
23 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 7.03,05
24 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 7.03,61
25 ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 7.05,97
26 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 7.08,50
27 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 7.10,08
28 YU Jiawei 于佳伟 MA2 CHN CHN 7.11,11
29 WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 7.14,23
30 YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 7.21,11 PR SB
31 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 7.39,65
32 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 7.52,55
33 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 8.30,46 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names