China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛

Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020

1000m Women - Sprint 11 January 2020

Rank Name Country Time
1 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.18,26
2 TIAN Ruining 田芮宁 LN4 CHN CHN 1.19,33
3 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 1.19,69
4 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 1.19,97(3)
5 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.19,97(4)
6 PEI Chong 裴冲 LN4 CHN CHN 1.20,51
7 HAI Tiange 海天鸽 LA2 CHN CHN 1.20,69
8 SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN 1.21,87
9 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 1.22,12
10 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 1.22,15
11 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 1.22,23
12 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 1.22,30
13 QIN Yangyang 秦阳阳 LN4 CHN CHN 1.22,96 SB
14 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 1.23,39 PR SB
15 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.23,45
16 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 1.23,53
17 ZHANG Lina 张丽娜 LN3 CHN CHN 1.23,54 SB
18 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 1.23,78
19 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 1.23,86 SB
20 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 1.23,94 SB
21 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 1.24,04
22 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 1.24,09
23 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 1.24,31
24 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 1.24,54 SB
25 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 1.24,78
26 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 1.24,90
27 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 1.24,94
28 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 1.25,27
29 LI Chenyu 李晨宇 LN3 CHN CHN 1.25,82
30 LIN Xue 林雪 LN1 CHN CHN 1.25,87
31 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 1.25,88
32 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 1.26,62
33 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 1.26,73
34 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 1.32,90
WDR LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names