China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛

Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020

500m Women - Allround 9 January 2020

Rank Name Country Time
1 CHENG Li 成丽 LA2 CHN CHN 40,55 PR SB
2 HAO Jiachen 郝佳晨 L30 CHN CHN 40,84
3 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 40,91
4 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 41,11
5 XI Dongxue 奚冬雪 LN2 CHN CHN 41,12
6 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 41,56
7 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 41,58(0)
8 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 41,58(1)
9 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 41,70 SB
10 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 41,84
11 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN2 CHN CHN 41,88
12 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 41,91 PR SB
13 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 41,97 PR SB
14 MA Yuhan 马语含 LA1 CHN CHN 42,16 SB
15 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 42,18
16 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 42,19 SB
17 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 42,21
18 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN1 CHN CHN 42,25
19 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 42,27
20 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 42,40
21 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 42,45
22 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 42,55
23 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 42,81 PR SB
24 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 43,05 SB
25 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 43,32 PR SB
26 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 43,84
27 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 43,86
28 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 44,52
29 LI Dongyue 李东玥 LN1 CHN CHN 44,96

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names