China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛

Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020

Mass Start (10 laps) Men - Group A 5 January 2020

Rank Name Country Time Points
1 ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 5.12,10 30
2 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 5.12,23 20
3 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 5.13,27 10
4 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 5.13,61 4
5 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 5.22,09 3
6 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 5.32,09 3
7 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 5.22,22 2
8 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 5.45,31 2
9 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 5.17,11 1
10 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 5.22,96 1
11 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 5.32,32 1
12 SONG Yuze 宋雨泽 MB2 CHN CHN 5.17,38
13 YIN Zixin 尹子鑫 MB2 CHN CHN 5.18,20
14 PU Zhengxi 朴政熹 MA1 CHN CHN 5.20,63
15 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MA1 CHN CHN 5.21,85
16 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 5.22,56
17 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 5.26,48
18 WU Deyang 吴德洋 M? CHN CHN 5.28,19
19 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 5.32,47
20 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 5.35,33
21 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 5.35,61
22 LIU Qingze 刘庆泽 MB2 CHN CHN 5.36,37
DNF LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN DNF
DQ Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN DQ

Native Language Names