China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛

Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020

Mass Start (10 laps) Women - Group B 5 January 2020

Rank Name Country Time Points
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 6.33,31 32
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 6.33,34 23
3 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 6.34,18 10
4 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 6.35,87 4
5 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 6.35,93 3
6 DENG Tianxin 邓天馨 LC2 CHN CHN 6.39,48 3
7 CHENG Na 程娜 LB1 CHN CHN 6.36,43 1
8 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 6.39,60
9 WANG Mengfan 王梦凡 LC2 CHN CHN 6.40,57
10 WANG Yingying 王莹莹 LC2 CHN CHN 6.40,73
11 ZOU Xinyue 邹馨悦 LC2 CHN CHN 6.41,66
12 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 6.41,87
13 HU Xinxue 胡欣雪 L? CHN CHN 6.41,91
14 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LB1 CHN CHN 6.43,61
15 WANG Yao 王垚 LC2 CHN CHN 6.54,40
16 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 7.03,26
DNF JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN DNF

Native Language Names