2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站

Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019

5000m Men 20 December 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 6.48,72 TR PR SB
2 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 6.53,18 PR SB
3 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 6.53,70
4 CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 6.54,99 PR SB
5 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 6.55,13 SB
6 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 6.55,22
7 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 6.56,60
8 WANG Hongli 王洪利 MN3 CHN CHN 6.57,64
9 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 MB2 CHN CHN 6.58,19 SB
10 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 6.58,25
11 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.58,47
12 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 6.58,52
13 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 6.58,60
14 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 6.59,26
15 YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 6.59,44
16 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 7.01,25
17 CUI Zhibo 崔智博 MN2 CHN CHN 7.03,17
18 REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 7.05,03
19 XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 7.05,17
20 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA2 CHN CHN 7.05,42 PR SB
21 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 7.06,24
22 FU Wenhao 付文昊 MA2 CHN CHN 7.06,58 PR SB
23 LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 7.06,80
24 DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 7.08,62 PR SB
25 LIU Junhao 刘俊皓 MC2 CHN CHN 7.08,69
26 LU Zhenquan 路振权 MN1 CHN CHN 7.08,85
27 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 7.09,42
28 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 7.10,57
29 WANG Yang (2001) 王杨 MA2 CHN CHN 7.10,59
30 ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 7.10,76
31 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 7.10,80
32 YANG Hanzhi 杨汉志 MA2 CHN CHN 7.12,02 PR SB
33 CONG Zhenlong 丛振龙 MC2 CHN CHN 7.12,04
34 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 7.12,21
35 JIANG Wei 姜伟 MA1 CHN CHN 7.14,49
36 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 7.15,11 PR SB
37 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 7.17,34
38 JIANG Yuelin 江跃林 MB2 CHN CHN 7.18,12
39 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MSA CHN CHN 7.19,56(6)
40 WANG Song 王淞 MA2 CHN CHN 7.19,56(7)
41 GAO Pengxiang 高鹏翔 MB2 CHN CHN 7.20,37
42 ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 7.20,47
43 MA Wenbo 马文博 MB2 CHN CHN 7.20,61
44 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 7.23,28
45 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 7.26,88
46 YANG Dongsheng 杨东生 MA1 CHN CHN 7.29,74
47 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 7.33,63
48 WANG Ye 王也 MA2 CHN CHN 7.34,36
49 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 7.37,58
DQ CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN DQ
DQ LI Qiaozhi 李乔治 MN2 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names