2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站

Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019

3000m Women 21 December 2019

Rank Name Country Time
1 HAO Jiachen 郝佳晨 L30 CHN CHN 4.23,80
2 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 4.24,15
3 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 4.24,94
4 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 4.25,82
5 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 4.26,11
6 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 4.29,42
7 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 4.30,76 PR SB
8 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 4.32,98
9 YANG Binyu 杨滨瑜 LB2 CHN CHN 4.33,18
10 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 4.33,55 SB
11 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 4.33,83
12 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 4.34,73 SB
13 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 4.37,41
14 LI Dongyue 李东玥 LN1 CHN CHN 4.37,63
15 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 4.38,17
16 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 4.38,42
17 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 4.38,56
18 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 4.38,77
19 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 4.38,96
20 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 4.39,09
21 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 4.39,86
22 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 4.39,90
23 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 4.40,26 SB
24 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 4.41,13
25 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 4.42,35 SB
26 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 4.43,32 SB
27 SU Xinyu 苏欣雨 LA2 CHN CHN 4.43,33
28 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 4.43,83
29 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 4.44,47
30 JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 4.46,28
31 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 4.46,42
32 CUI Yingqian 崔滢茜 LB2 CHN CHN 4.50,20
33 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 4.51,80
34 WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN 4.52,82
35 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 4.55,18
36 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 4.56,42
37 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 4.57,26
38 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 4.57,52
39 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 5.02,44
40 LI Fulin 李富琳 LN1 CHN CHN 5.04,26
DQ HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names