2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站

Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019

1000m Women 21 December 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 1.21,92
2 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 1.22,15
3 SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN 1.22,29
4 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 1.22,39
5 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 1.22,41
6 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 1.22,60
7 LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN 1.22,63 SB
8 XI Dongxue 奚冬雪 LN2 CHN CHN 1.22,67
9 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 1.22,80
10 WANG Jingyi 王晶漪 LB2 CHN CHN 1.22,99
11 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 1.23,05
12 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 1.23,30(0)
13 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 1.23,30(5)
14 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 1.23,39
15 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 1.23,55
16 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 1.23,82
17 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 1.24,00
18 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 1.24,08 SB
19 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 1.24,19
20 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 1.24,22 PR SB
21 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 1.24,30
22 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.24,35
23 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 1.24,39
24 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 1.24,62
25 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 1.24,68
26 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 1.24,71
27 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 1.24,89 PR SB
28 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 1.24,91 SB
29 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 1.25,33
30 LYU Bing 吕冰 LN1 CHN CHN 1.25,81
31 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 1.25,93
32 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 1.25,95
33 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 1.26,10
34 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 1.26,15 SB
35 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 1.26,18
36 WANG Biying 王碧莹 LN1 CHN CHN 1.26,28
37 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 1.26,32
38 LI Chenyu 李晨宇 LN3 CHN CHN 1.26,37
39 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 1.26,50
40 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 1.26,54 SB
41 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 1.26,57
42 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 1.26,63
43 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 1.26,66
44 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA2 CHN CHN 1.26,68
45 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 1.26,73
46 DENG Tianxin 邓天馨 LC2 CHN CHN 1.27,00
47 LIU Yang (2002) 刘洋 LB2 CHN CHN 1.27,03 SB
48 LIU Yibing 刘怡兵 LA2 CHN CHN 1.27,17
49 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA2 CHN CHN 1.27,18 SB
50 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 1.27,26
51 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 1.27,29
52 WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN 1.27,49 SB
53 XIAO Jinming 肖金铭 LN1 CHN CHN 1.27,66
54 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 1.27,70 SB
55 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 1.27,71
56 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 1.28,03
57 CHEN Zhongyu 陈忠羽 L? CHN CHN 1.28,10
58 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 1.28,44 SB
59 CHANG Youdan 常又丹 LN2 CHN CHN 1.28,54
60 SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 1.28,62(2)
61 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 1.28,62(9) SB
62 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LB1 CHN CHN 1.29,04 SB
63 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN2 CHN CHN 1.29,06
64 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 1.29,09 SB
65 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 1.29,10 SB
66 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 1.29,17
67 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 1.29,40 SB
68 SU Mo 苏墨 LC2 CHN CHN 1.29,47
69 LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 1.29,64
70 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 1.29,76
71 WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 1.29,89 PR SB
72 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 1.30,02
73 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.30,36 SB
74 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 1.30,40
75 YU Hongyang 于洪洋 LB2 CHN CHN 1.30,92 SB
76 LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN 1.30,95
77 WANG Yao (2005) 王垚 LC2 CHN CHN 1.31,72
78 HOU Yan 侯妍 LA2 CHN CHN 1.32,88
79 MA Siyu 马思宇 LC2 CHN CHN 1.33,01
DQ ZOU Xinyue 邹馨悦 LC2 CHN CHN DQ
DQ XIAO Nan 肖楠 LN3 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names