2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站

Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019

Mass Start (16 laps) Women 22 December 2019

Rank Name Country Time Points
1 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 9.01,06 60
2 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 9.01,15 40
3 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 9.01,30 20
4 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 9.02,74 10
5 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 9.03,21 7
6 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 9.03,15 6
7 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 9.12,45 5
8 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 9.04,51 2
9 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 9.37,43 2
10 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 9.08,00 1
11 YANG Binyu 杨滨瑜 LB2 CHN CHN 9.03,25
12 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 9.03,26
13 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 9.03,90
14 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 9.03,98
15 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 9.04,43
16 DENG Tianxin 邓天馨 LC2 CHN CHN 9.08,01
17 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 9.37,94
18 XUE Jiayi 薛佳怡 LB1 CHN CHN 9.40,74
19 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN
20 JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN
21 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN
22 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN
23 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN
24 WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN
25 WANG Yao 王垚 LC2 CHN CHN
26 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN

Native Language Names