2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站

Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019

Mass Start (16 laps) Final Men 22 December 2019

Rank Name Country Time Points
1 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 8.50,08 60
2 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 8.50,40 40
3 WANG Hongli 王洪利 MN3 CHN CHN 8.50,43 23
4 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 8.50,48 10
5 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 8.50,57 6
6 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 8.50,58 5
7 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 9.06,29 5
8 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 9.05,66 3
9 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 9.22,54 3
10 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 8.50,85 1
11 JIN Kaizhi 靳凯智 MA2 CHN CHN 8.51,37 1
12 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 8.50,71
13 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 8.52,61
14 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 8.55,12
15 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 9.03,63
16 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN

Native Language Names