2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站

Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019

Mass Start (16 laps) Semifinal A Men 10 November 2019

Rank Name Country Time Points
1 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 8.27,60 63
2 WANG Song 王淞 MA2 CHN CHN 8.28,00 40
3 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 8.28,27 20
4 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 8.30,13 12
5 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 8.30,19 7
6 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 8.30,44 5
7 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 8.45,53 3
8 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 8.58,44 3
9 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 8.32,44 1
10 GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN 8.30,72
11 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 8.32,66
12 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 8.32,71
13 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 8.39,70
14 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 8.41,23
15 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 8.42,10
16 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 8.42,25
17 LIU Bochao 刘博超 MA1 CHN CHN 8.58,43
18 WANG Zihao 王子豪 MA1 CHN CHN
19 FAN Mingyang 范名扬 M? CHN CHN
20 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN
21 LI Qiaozhi 李乔治 MN2 CHN CHN
22 JU Jingyang 鞠晶洋 MB1 CHN CHN

Native Language Names