2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站

Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019

1000m Men 8 November 2019

Rank Name Country Time
1 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.12,09
2 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 1.12,31
3 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 1.12,42
4 DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 1.12,57
5 WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 1.12,64(1)
6 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.12,64(8)
7 YUE Yuan 岳源 MN2 CHN CHN 1.12,66 SB
8 YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 1.12,94
9 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 1.13,14 PR SB
10 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 1.13,19
11 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 1.13,20
12 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.13,31
13 RONG Hao 荣浩 MA1 CHN CHN 1.13,35 SB
14 WANG Senze 王森泽 MN3 CHN CHN 1.13,64(1) SB
15 LI Yanzhe 李岩哲 MN1 CHN CHN 1.13,64(8)
16 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 1.13,81
17 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 1.13,86
18 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 1.13,95
19 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 1.14,02 PR SB
20 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 1.14,04 PR SB
21 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 1.14,08
22 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.14,13
23 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MN1 CHN CHN 1.14,17 SB
24 ZHANG Junzhi 张钧智 MN2 CHN CHN 1.14,38
25 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 1.14,56
26 ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 1.14,73
27 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MA1 CHN CHN 1.14,74 SB
28 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 1.14,79 PR SB
29 LENG Jiaming 冷佳洺 MN2 CHN CHN 1.14,81 PR SB
30 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 1.14,83
31 LIU Jinfei 刘锦飞 MC2 CHN CHN 1.14,87
32 LIU Xu 刘旭 MA1 CHN CHN 1.14,94 SB
33 LYU Minghao 吕明昊 MA1 CHN CHN 1.14,97 SB
34 JIANG Yuelin 江跃林 MB2 CHN CHN 1.15,13
35 CHI Wenguang 迟文广 MA1 CHN CHN 1.15,22 SB
36 DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 1.15,29 PR SB
37 GAO Hongliang 高洪亮 MN2 CHN CHN 1.15,34
37 GAO Ji 高吉 MN2 CHN CHN 1.15,34
39 JIN Kaizhi 靳凯智 MA2 CHN CHN 1.15,36 PR SB
40 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 1.15,43
41 YAO Yong 姚勇 MA2 CHN CHN 1.15,48
42 ZHANG Ming 张明 MA2 CHN CHN 1.15,57 SB
43 SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 1.15,70
44 PAN Hongshui 潘洪水 MN2 CHN CHN 1.15,77
45 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.15,82 SB
46 ZHANG Hangrui 张航瑞 MA1 CHN CHN 1.15,87
47 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 1.15,99
48 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 1.16,02
49 SUN Xin 孙鑫 MN3 CHN CHN 1.16,19
50 MA Kaiwen 马凯文 MA1 CHN CHN 1.16,20 SB
51 JIANG Youzhi 蒋有志 M? CHN CHN 1.16,23
52 SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN 1.16,25(5) PR SB
52 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 1.16,25(5)
54 JIN Shunri 金顺日 MN2 CHN CHN 1.16,27(1)
55 LIU Jianan 刘嘉男 MSA CHN CHN 1.16,27(3)
56 GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN 1.16,36 SB
57 GU Aofeng 谷傲峰 MA2 CHN CHN 1.16,41
58 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA2 CHN CHN 1.16,42
59 LI Junda 李俊达 MN3 CHN CHN 1.16,44 PR SB
60 SONG Yuze 宋雨泽 MB2 CHN CHN 1.16,46
61 WANG Zilong 王子龙 MA1 CHN CHN 1.16,51
62 DAI Xin 代鑫 MA1 CHN CHN 1.16,53 SB
63 LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 1.16,61(6)
64 GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN 1.16,61(8) PR SB
65 LI Xiangjun 李祥俊 MA2 CHN CHN 1.16,65
66 YANG Tianyi 杨添翼 MA2 CHN CHN 1.16,74 SB
67 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MN1 CHN CHN 1.16,82 PR SB
68 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 1.16,83
69 LIU Chunsheng 刘春升 MA1 CHN CHN 1.16,85 PR SB
70 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MA2 CHN CHN 1.16,94 SB
71 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 1.16,97 PR SB
72 XU Wenyang 许文洋 MA2 CHN CHN 1.17,08
73 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 1.17,10 SB
74 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN3 CHN CHN 1.17,37
75 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 1.17,45 PR SB
76 HUANG Jiarui 黄家瑞 MB1 CHN CHN 1.17,46
77 YANG Guowei 杨国威 MA2 CHN CHN 1.17,52
78 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 1.17,55 PR SB
79 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 1.17,57 SB
80 LIU Bochao 刘博超 MA1 CHN CHN 1.17,68 PR SB
81 BAI Tiandi 白天迪 MN2 CHN CHN 1.17,75(0)
82 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 1.17,75(5) PR SB
83 ZHANG Tianli 张天力 MA2 CHN CHN 1.17,83
84 FENG Qiurui 冯秋瑞 MB1 CHN CHN 1.17,84 SB
85 SHANG Hang 商航 MA1 CHN CHN 1.17,86
86 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 1.17,92
87 WANG Yang (2001) 王杨 MA2 CHN CHN 1.18,02
88 YANG Mengran 杨梦然 MN3 CHN CHN 1.18,03
89 ZHANG Jiayun 张家运 MN1 CHN CHN 1.18,05(2) PR SB
90 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MA1 CHN CHN 1.18,05(3)
91 DONG Hao (1996) 董浩 MN4 CHN CHN 1.18,05(6)
92 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.18,19
93 Ahetamu ASHAN 阿合塔木 阿山 MA1 CHN CHN 1.18,20 SB
94 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 1.18,21(0) PR SB
95 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 1.18,21(9) SB
96 WANG Ye 王也 MA2 CHN CHN 1.18,25
97 CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 1.18,26
98 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 1.18,36 PR SB
99 WANG Bo (2001) 王博 MA2 CHN CHN 1.18,51
100 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 1.18,53
101 YAN Haiyang 颜海洋 M? CHN CHN 1.18,75
102 WANG Wei (2002) 王威 MB2 CHN CHN 1.18,86 SB
103 GUO Song 郭松 MN1 CHN CHN 1.18,88
104 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 1.18,97
105 GUO Jian 郭建 MC2 CHN CHN 1.19,09
106 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 1.19,25
107 LI Rui 李睿 M? CHN CHN 1.19,29
108 GENG Xinyu 耿欣宇 MA2 CHN CHN 1.19,55
109 WANG Xiangan 王祥安 MA2 CHN CHN 1.20,00 SB
110 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 1.20,10
111 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC2 CHN CHN 1.20,24
112 SUN Yichen 孙逸宸 MN3 CHN CHN 1.20,32
113 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.20,39
114 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MN3 CHN CHN 1.20,88 SB
115 TAN Bowen 谭博文 MA1 CHN CHN 1.21,10
116 LI Longshuai 李龙帅 MC2 CHN CHN 1.21,15
117 JIAO Weidong 焦伟东 MN2 CHN CHN 1.21,23 SB
118 XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 1.22,49
DQ GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN DQ
WDR WANG Zihao 王子豪 MA1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names