2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站

Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019

1500m Women 10 November 2019

Rank Name Country Time
1 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 2.04,85
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.05,16
3 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 2.05,45 SB
4 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 2.05,49
5 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 2.06,33 SB
6 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 2.06,42
7 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 2.07,22
8 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 2.07,45
9 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 2.07,58
10 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 2.07,81
11 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 2.07,92
12 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 2.07,94
13 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 2.08,05
14 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 2.08,50
15 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 2.08,68
16 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 2.09,08
17 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 2.09,11
18 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 2.09,20
19 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 2.09,29
20 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 2.09,55 PR SB
21 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 2.09,56
22 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 2.09,66
23 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 2.09,69
24 WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN 2.09,70
25 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 2.09,85
26 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 2.10,11
27 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 2.10,14
28 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 2.10,21
29 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 2.10,26
30 YU Feihang 于飞航 LB1 CHN CHN 2.10,50
31 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 2.10,53
32 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 2.10,79
33 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 2.10,92
34 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 2.11,07 SB
35 FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 2.11,26
36 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 2.11,38 SB
37 CHENG Na 程娜 LB1 CHN CHN 2.11,62
38 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.11,71
39 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 2.11,77
40 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 2.11,81
41 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LB1 CHN CHN 2.12,17
42 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 2.12,41
43 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 2.12,54
44 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 2.12,64(5)
45 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 2.12,64(9)
46 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 2.13,09
47 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 2.13,12
48 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 2.13,30
49 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 2.13,76
50 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 2.14,15
51 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 2.14,20
52 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 2.14,39
53 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 2.14,87
54 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 2.16,36
55 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN 2.16,54
56 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 2.17,66
57 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 2.18,10
58 CHEN Chen (2000) 陈辰 LA2 CHN CHN 2.18,16
59 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 2.18,81
60 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 2.19,94

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names