2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站

Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019

Mass Start (16 laps) Semifinal A Women 10 November 2019

Rank Name Country Time Points
1 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 10.09,15 62
2 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 10.09,27 41
3 WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN 10.09,36 20
4 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 10.09,48 15
5 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 10.09,61 7
6 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 10.09,94 5
7 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 10.09,65 3
8 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 10.09,96 3
9 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 10.10,35 1
10 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 10.09,67
11 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 10.10,88
12 LI Dongyue 李东玥 LN1 CHN CHN 10.11,36
13 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 10.11,52
14 JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 10.13,52
15 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 10.45,01
16 CHEN Chen (2000) 陈辰 LA2 CHN CHN
17 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN

Native Language Names