2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站

Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019

500m Women 8 November 2019

Rank Name Country Time
1 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN4 CHN CHN 39,46
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,83
3 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 39,84
4 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 39,97 SB
5 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 39,99
6 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 40,04
7 LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN 40,09
8 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 40,12
9 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 40,18
10 QIN Yangyang 秦阳阳 LN4 CHN CHN 40,19
11 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 40,37
12 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 40,46 SB
13 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 40,58 SB
14 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 40,60 SB
15 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 40,63
16 SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN 40,68
17 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 40,73
18 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 40,75
19 LYU Bing 吕冰 LN1 CHN CHN 40,78 SB
20 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 40,94
21 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 41,06
22 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 41,08
23 LI Chenyu 李晨宇 LN3 CHN CHN 41,10
24 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 41,20
25 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 41,33
26 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 41,43
27 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 41,47
28 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 41,50
29 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 41,54
30 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 41,58(2)
31 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA2 CHN CHN 41,58(7)
32 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 41,59(0) SB
32 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 41,59(0)
34 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 41,68
35 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 41,70 PR SB
36 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 41,75
37 DENG Tianxin 邓天馨 LC2 CHN CHN 41,77
38 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 41,84
39 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 41,88 PR SB
40 WANG Biying 王碧莹 LN1 CHN CHN 41,90 SB
41 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 41,95 PR SB
42 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 41,97 PR SB
43 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 42,01
44 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 42,02
45 ZHANG Lu (2000) 张露 LN1 CHN CHN 42,12 SB
46 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 42,13
47 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 42,15
48 WANG Jing (2003) 王静 LB1 CHN CHN 42,20
49 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 42,23
50 LIU Yang (2002) 刘洋 LB2 CHN CHN 42,31
51 FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 42,35
52 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 42,37(7)
53 XIAO Jinming 肖金铭 LN1 CHN CHN 42,37(9)
54 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 42,39
55 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA2 CHN CHN 42,57
56 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 42,58
57 LIU Yibing 刘怡兵 LA2 CHN CHN 42,60 SB
58 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 42,64
59 CHEN Zhongyu 陈忠羽 L? CHN CHN 42,69
60 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 42,72
61 CHEN Yao 陈垚 LB1 CHN CHN 42,80
62 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 42,84 PR SB
63 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 42,88 PR SB
64 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,93
65 YU Hongyang 于洪洋 LB2 CHN CHN 42,97
66 WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN 43,04
67 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 43,08 PR SB
68 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 43,18
69 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 43,21
70 LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 43,25
71 CHANG Youdan 常又丹 LN2 CHN CHN 43,27
72 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 43,34
73 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 43,39
74 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 43,53
75 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 43,71
76 LI Jia 李佳 LB2 CHN CHN 43,72
77 WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 44,10
78 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 44,29
79 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LB1 CHN CHN 44,61

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names