14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

500m Women 25 October 2019

Rank Name Country Time
1 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN4 CHN CHN 39,06 TR SB
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,53
3 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 39,60 SB
4 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 39,63 SB
5 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 39,64 SB
6 LIN Xue 林雪 LN1 CHN CHN 39,68
7 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 39,72 SB
8 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 40,04 SB
9 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 40,13 SB
10 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 40,16 SB
11 QIN Yangyang 秦阳阳 LN4 CHN CHN 40,19 SB
12 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,27 SB
13 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 40,34 PR SB
14 SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN 40,43
15 LI Chenyu 李晨宇 LN3 CHN CHN 40,50 SB
16 XI Dongxue 奚冬雪 LN2 CHN CHN 40,52(0)
17 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 40,52(2) SB
18 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 40,64 PR SB
19 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 40,74 SB
20 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 40,78 PR SB
21 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 41,03 PR SB
22 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 41,08
23 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 41,09 SB
24 LYU Bing 吕冰 LN1 CHN CHN 41,14(4) SB
24 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 41,14(4) SB
26 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 41,31
27 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 41,44 SB
28 XIAO Jinming 肖金铭 LN1 CHN CHN 41,61 PR SB
29 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 41,63
30 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 41,91 PR SB
31 WANG Biying 王碧莹 LN1 CHN CHN 41,94 SB
32 CHANG Youdan 常又丹 LN2 CHN CHN 41,97
33 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 42,12 PR SB
34 CHEN Siyu 陈思羽 LN3 CHN CHN 42,41 PR SB
35 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN2 CHN CHN 42,42 SB
36 ZHANG Lu (2000) 张露 LN1 CHN CHN 42,46 SB
37 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,48 SB
38 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 42,50 SB
39 XIAO Nan 肖楠 LN3 CHN CHN 42,60 PR SB
40 CHEN Yao 陈垚 LB1 CHN CHN 42,65 PR SB
41 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 42,96 SB
42 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 43,52 SB
43 LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 43,66
44 MA Wenyao 马文瑶 L? CHN CHN 43,87
45 LIU Man 刘曼 L? CHN CHN 44,24 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names