14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

3000m Women 24 October 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 4.20,19 TR
2 HAO Jiachen 郝佳晨 L30 CHN CHN 4.20,26
3 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 4.21,89
4 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 4.23,56 PR SB
5 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 4.24,43
6 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 4.25,53 SB
7 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 4.29,28 SB
8 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 4.30,65 PR SB
9 WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN 4.30,77 PR SB
10 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 4.30,79 SB
11 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 4.31,50 SB
12 LI Dongyue 李东玥 LN1 CHN CHN 4.33,55 PR SB
13 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 4.33,86 PR SB
14 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 4.34,44 SB
15 LI Fulin 李富琳 LN1 CHN CHN 4.34,86 SB
16 WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN 4.35,44
17 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 4.35,69 SB
18 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 4.35,92 PR SB
19 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 4.36,09 SB
20 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 4.37,22 SB
21 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 4.38,02 SB
22 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 4.38,73 SB
23 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 4.40,28
24 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 4.41,19 SB
25 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 4.43,47 SB
26 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 4.44,04
27 SU Xinyu 苏欣雨 LA2 CHN CHN 4.45,30
28 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 4.47,00 SB
29 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 4.48,36
30 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 4.48,85
31 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 4.51,88
32 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 4.56,14
33 BEN Jing 贲晶 LN1 CHN CHN 4.57,11 SB
DQ JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN DQ
WDR LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN WDR

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names