14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

500m Women - Junior 25 October 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 39,75 PR SB
2 HAI Tiange 海天鸽 LA2 CHN CHN 39,83
3 WANG Jingyi 王晶漪 LB2 CHN CHN 39,89 PR SB
4 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 40,38 SB
5 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 40,49 SB
6 LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN 40,69
7 CHENG Li 成丽 LA2 CHN CHN 40,89 PR SB
8 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 40,92 PR SB
9 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA2 CHN CHN 41,13 SB
10 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 41,27 SB
11 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 41,29 SB
12 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 41,34
13 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 41,49 SB
14 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 41,51 SB
15 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 41,52
16 WANG Jing (2003) 王静 LB1 CHN CHN 41,62 SB
17 LIU Yang (2002) 刘洋 LB2 CHN CHN 41,70
18 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 41,78 PR SB
19 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 41,89
20 FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 41,98 PR SB
21 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA2 CHN CHN 42,07 PR SB
22 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 42,14
23 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 42,15 PR SB
24 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 42,21
25 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 42,47 SB
26 DONG Siying 董司莹 LA1 CHN CHN 42,50 SB
27 LIU Yibing 刘怡兵 LA2 CHN CHN 42,61 SB
28 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN 42,69
29 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 42,91 PR SB
30 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 43,27 SB
31 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 43,31 SB
32 WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 43,37 PR SB
33 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 43,40(0) PR SB
34 CHEN Chen 陈辰 LA2 CHN CHN 43,40(5) SB
35 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 43,48 PR SB
36 LI Jia 李佳 LB2 CHN CHN 43,59
37 WANG Zhixian 王智贤 LB2 CHN CHN 43,61
38 LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN 43,76
39 YU Hongyang 于洪洋 LB2 CHN CHN 43,88 SB
40 JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 43,94 SB
41 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 43,96
42 GU Wu 谷午 LB2 CHN CHN 44,11 PR SB
43 XIAO Qianwen 肖茜文 LA1 CHN CHN 44,14
44 PAN Shuang 潘爽 L? CHN CHN 44,17 PR SB
45 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 44,27
46 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 44,42 SB
47 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 44,64(2)
48 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 44,64(6) SB
49 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 44,73
50 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 44,85 SB
51 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 45,04
52 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 45,92
DQ HUANG Dongyue 黄冬月 LB1 CHN CHN DQ
WDR ZHANG Wenwen 张雯雯 LB1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names