14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

Mass Start (16 laps) Final Men 27 October 2019

Rank Name Country Time Points
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN 7.42,43 60
2 WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 7.43,36 40
3 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 7.43,51 20
4 WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 7.43,60 10
5 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 7.43,94 8
6 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN1 CHN CHN 7.45,13 5
7 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 7.53,09 5
8 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN 7.44,00 3
9 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 7.46,32 3
10 JIANG Yuelin 江跃林 MB2 CHN CHN 7.58,45 2
11 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 7.44,05 1
12 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN3 CHN CHN 7.44,77
13 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 7.45,27
14 GAO Yuan 高源 MN1 CHN CHN 7.48,74
15 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 7.56,69
16 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 7.59,00
17 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 7.59,03
18 LI Qiaozhi 李乔治 MN2 CHN CHN 8.11,90
DNF ZHANG Chi 张弛 MN3 CHN CHN DNF
DNF Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MSA CHN CHN DNF
DNF HAO Weihang 郝卫航 MN1 CHN CHN DNF
DNF GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN DNF
DNF XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN DNF
DNF QI Sikai 亓思凯 MN2 CHN CHN DNF

Native Language Names