14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

Mass Start (16 laps) Final Women 27 October 2019

Rank Name Country Time Points
1 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 8.46,49 64
2 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 8.48,29 40
3 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 8.48,32 20
4 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 8.48,61 13
5 ZHOU Yang 周洋 LSA CHN CHN 8.48,71 6
6 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 8.48,85 5
7 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN2 CHN CHN 8.48,73 3
8 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 8.54,75 3
9 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 8.49,05 2
10 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 8.52,56 1
11 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 8.48,80
12 WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN 8.48,90
13 XI Dongxue 奚冬雪 LN2 CHN CHN 8.49,83
14 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 8.50,00
15 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 8.50,07
16 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 8.50,38
17 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 8.50,39
18 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 8.51,32
19 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 8.53,24
20 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 8.54,05
21 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 8.54,45
22 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 8.54,46
23 WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN 8.54,88
24 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 8.54,91
25 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 8.58,09
26 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 9.00,68
DNF LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN DNF
DNF TIAN Ruining 田芮宁 LN4 CHN CHN DNF
DNF LI Bingbing 李冰冰 LN1 CHN CHN DNF

Native Language Names