14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

Mass Start (16 laps) Semifinal A Men 25 October 2019

Rank Name Country Time Points
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN 8.38,23 60
2 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN3 CHN CHN 8.39,12 40
3 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 8.39,53 25
4 WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 8.40,49 13
5 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 8.41,23 6
6 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 8.41,28 6
7 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 8.43,16 2
8 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 8.45,89 2
9 LI Qiaozhi 李乔治 MN2 CHN CHN 8.49,16 2
10 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MSA CHN CHN 8.42,63 1
11 QI Sikai 亓思凯 MN2 CHN CHN 8.41,75
12 GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN 8.43,30
13 YE Qiang 叶强 MN1 CHN CHN 8.57,86
14 SUN Yichen 孙逸宸 MN3 CHN CHN 8.58,76
15 LI Junda 李俊达 MN3 CHN CHN 9.00,27
16 PAN Hongshui 潘洪水 MN2 CHN CHN 9.03,69
DNF Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MN1 CHN CHN DNF

Native Language Names