14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

5000m Men 24 October 2019

Rank Name Country Time
1 CUI Zhibo 崔智博 MN2 CHN CHN 6.43,62 TR SB
2 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 6.47,16
3 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 6.48,53
4 LU Zhenquan 路振权 MN1 CHN CHN 6.49,49 PR SB
5 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 6.49,68 SB
6 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 6.51,00 PR SB
7 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 6.52,43 SB
8 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 6.52,64 PR SB
9 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 6.52,68
10 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 6.54,29
11 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 6.54,61 PR SB
12 JIANG Yuelin 江跃林 MB2 CHN CHN 6.54,69 PR SB
13 WANG Hongli 王洪利 MN3 CHN CHN 6.55,56 SB
14 ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 6.55,68
15 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.56,10
16 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 6.58,28 SB
17 YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 7.00,34 PR SB
18 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 7.00,35
19 QI Sikai 亓思凯 MN2 CHN CHN 7.04,55 PR SB
20 CONG Zhenlong 丛振龙 MC2 CHN CHN 7.04,58 PR SB
21 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 7.06,46 SB
22 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 7.06,80 SB
23 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 7.07,59
24 GAO Yuan 高源 MN1 CHN CHN 7.08,21 PR SB
25 LI Qiaozhi 李乔治 MN2 CHN CHN 7.10,58 SB
26 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MSA CHN CHN 7.11,69 SB
27 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 7.11,73 PR SB
28 REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 7.12,09
29 ZHANG Chi 张弛 MN3 CHN CHN 7.12,16 PR SB
30 JIANG Youzhi 蒋有志 M? CHN CHN 7.13,85 PR SB
31 WANG Ye 王也 MA2 CHN CHN 7.14,35 PR SB
32 LIU Junhao 刘俊皓 MC2 CHN CHN 7.17,50
33 LI Jin 李津 MN2 CHN CHN 7.17,82 SB
34 CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 7.18,13
35 HAO Weihang 郝卫航 MN1 CHN CHN 7.18,46 PR SB
36 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 7.19,21 SB
37 ZHANG Jiayun 张家运 MN1 CHN CHN 7.19,57 SB
38 PAN Hongshui 潘洪水 MN2 CHN CHN 7.19,90 PR SB
39 GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN 7.20,35 SB
40 LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 7.33,35
41 MEI Huakun 梅华昆 MC2 CHN CHN 7.33,93
42 WANG Xingjia 王兴家 MN1 CHN CHN 7.33,95 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names