14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

1500m Men - Junior 27 October 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 1.50,26 PR SB
2 YANG Hanzhi 杨汉志 MA2 CHN CHN 1.51,66 PR SB
3 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 1.51,98 PR SB
4 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 1.52,14
5 XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 1.52,23 PR SB
6 WANG Song 王淞 MA2 CHN CHN 1.52,59 PR SB
7 CHI Wenguang 迟文广 MA1 CHN CHN 1.52,82 SB
8 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 1.52,83 PR SB
9 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 1.52,94
10 RONG Hao 荣浩 MA1 CHN CHN 1.53,22 SB
11 DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 1.53,27 PR SB
12 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MA1 CHN CHN 1.53,36
13 YANG Dongsheng 杨东生 MA1 CHN CHN 1.53,44 SB
14 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 1.53,54
15 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 1.54,00 PR SB
16 CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 1.54,18 PR SB
17 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 1.54,30(1) PR SB
18 FU Wenhao 付文昊 MA2 CHN CHN 1.54,30(5) PR SB
19 LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 1.54,31 PR SB
20 LIU Xu (2001) 刘旭 MA1 CHN CHN 1.54,55(1) PR SB
21 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA2 CHN CHN 1.54,55(5) PR SB
22 ZHANG Chao (2001) 张超 MA1 CHN CHN 1.54,60 PR SB
23 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 1.54,78 PR SB
24 TAN Sheng 谭昇 MA2 CHN CHN 1.54,87 PR SB
25 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 MB2 CHN CHN 1.54,99 PR SB
26 ZHANG Hangrui 张航瑞 MA1 CHN CHN 1.55,03 PR SB
27 DAI Xin 代鑫 MA1 CHN CHN 1.55,08 SB
28 LYU Minghao 吕明昊 MA1 CHN CHN 1.55,17 PR SB
29 ZHANG Ming 张明 MA2 CHN CHN 1.55,25 SB
30 MA Kaiwen 马凯文 MA1 CHN CHN 1.55,39 SB
31 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA2 CHN CHN 1.55,41 SB
32 ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 1.55,52
33 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 1.55,57 PR SB
34 YAO Yong 姚勇 MA2 CHN CHN 1.55,64 SB
35 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 1.55,88 SB
36 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.56,08 PR SB
37 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MA2 CHN CHN 1.56,33 SB
38 LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 1.56,43 PR SB
39 WANG Yang (2001) 王杨 MA2 CHN CHN 1.56,54 PR SB
40 WANG Chenyang 王晨阳 M? CHN CHN 1.56,63 PR SB
41 XU Wenyang 许文洋 MA2 CHN CHN 1.56,65 PR SB
42 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MA1 CHN CHN 1.56,72 PR SB
43 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 1.56,75 PR SB
44 WANG Ruohao 王若昊 MB1 CHN CHN 1.56,76 PR SB
45 SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN 1.56,81 PR SB
46 CHEN Jiawen 陈佳文 MA1 CHN CHN 1.56,92
47 GU Aofeng 谷傲峰 MA2 CHN CHN 1.56,98(2) PR SB
48 QIU Feng 邱峰 MA2 CHN CHN 1.56,98(6) PR SB
49 LAN Tianhong 兰天宏 MB2 CHN CHN 1.57,01 PR SB
50 JIN Kaizhi 靳凯智 MA2 CHN CHN 1.57,11 SB
51 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 1.57,17
52 WANG Zihao (2001) 王子豪 MA1 CHN CHN 1.57,31 SB
53 GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN 1.57,32 PR SB
54 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 1.57,36 PR SB
55 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA2 CHN CHN 1.57,39 SB
56 YANG Tianyi 杨添翼 MA2 CHN CHN 1.57,48 PR SB
57 SONG Yuze 宋雨泽 MB2 CHN CHN 1.57,57 PR SB
58 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 1.57,78 PR SB
59 YANG Guowei 杨国威 MA2 CHN CHN 1.57,87 SB
60 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 1.58,05 PR SB
61 XUE Peng 薛鹏 M? CHN CHN 1.58,60 PR SB
62 WANG Bo (2001) 王博 MA2 CHN CHN 1.58,88 PR SB
63 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.58,92 PR SB
64 HUANG Jiarui 黄家瑞 MB1 CHN CHN 1.58,93 PR SB
65 CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 1.58,95
66 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 1.59,03 SB
67 LI Xiangjun 李祥俊 MA2 CHN CHN 1.59,15
68 WANG Xiangan 王祥安 MA2 CHN CHN 1.59,34 SB
69 ZHOU Mingxuan 周明萱 MA1 CHN CHN 1.59,39 SB
70 WANG Jiankai 汪建铠 MB2 CHN CHN 1.59,68 PR SB
71 LI Qiang (2002-02) 李强 MA1 CHN CHN 2.00,13 PR SB
72 XU Haoyang (2002) 许浩杨 MA1 CHN CHN 2.00,27
73 GAO Pengxiang 高鹏翔 MB2 CHN CHN 2.01,27 PR SB
74 YIN Zimiao 尹子淼 MB2 CHN CHN 2.01,77 PR SB
75 XUE Zhiwen 薛智文 MB1 CHN CHN 2.01,82
76 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 2.01,95 PR SB
77 XU Xiaoding 徐小丁 MA1 CHN CHN 2.02,08
78 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 2.02,58 PR SB
79 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 2.02,90 PR SB
80 XIN Xing 辛星 MA1 CHN CHN 2.04,41 SB
DQ Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names