2019-2020 Season Speedskating Direct International Competition Trials 2019-2020速滑直通国际比赛选拔赛

Beijing-Erqi (CHN) 10 - 12 October 2019 Source: K. van Vugt

1000m Men - Group B 12 October 2019

Rank Name Country Time
1 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.12,19
2 WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 1.13,06
3 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 1.13,30
4 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN 1.13,54
5 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 1.13,74
6 DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 1.13,94
7 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 1.14,00
8 YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 1.14,03
9 GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 1.14,31
10 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 1.14,59
11 LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 1.16,04
12 LIU Jinfei 刘锦飞 MC2 CHN CHN 1.16,08
13 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 1.16,12
14 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 1.17,08
15 XUE Zhiwen 薛智文 MB1 CHN CHN 1.17,11
16 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 1.18,31
17 CHEN Jiawen 陈佳文 MA1 CHN CHN 1.18,39 SB
18 FENG Qiurui 冯秋瑞 MB1 CHN CHN 1.19,40
DQ XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN DQ
DQ SUN Jiazhao 孙嘉钊 MA1 CHN CHN DQ

SB - Season Best

Native Language Names