2019-2020 Season Speedskating Direct International Competition Trials 2019-2020速滑直通国际比赛选拔赛

Beijing-Erqi (CHN) 10 - 12 October 2019 Source: K. van Vugt

1000m Men - Group A 12 October 2019

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN 1.09,65 TR
2 CHEN Enxue 陈恩学 MN4 CHN CHN 1.11,17
3 LIAN Ziwen 廉子文 MN2 CHN CHN 1.11,48
4 WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 1.11,72
5 LIU An (1996) 刘安 MN4 CHN CHN 1.11,74
6 WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 1.11,78
7 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN 1.11,79
8 YANG Tao 杨涛 MN3 CHN CHN 1.12,28
9 WANG Chen (2000) 王晨 MA2 CHN CHN 1.12,38
10 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.12,51
11 WANG Rui (1999) 王锐 MN1 CHN CHN 1.13,48
12 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 1.13,70
13 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 1.14,05
14 CHEN Guang 陈光 MSA CHN CHN 1.15,15 SB
15 YANG Yang (2000) 杨阳 MA2 CHN CHN 1.15,79
16 XU Hongzhi 许宏志 MSA CHN CHN 1.15,89 PR SB
17 BING Zekai 邴泽凯 MA2 CHN CHN 1.18,57 PR SB
18 ZHANG Weizhi 张为智 MN2 CHN CHN 1.19,51 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names