2019-2020 Season Speedskating Direct International Competition Trials 2019-2020速滑直通国际比赛选拔赛

Beijing-Erqi (CHN) 10 - 12 October 2019 Source: K. van Vugt

1500m Men - Group A 11 October 2019

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN 1.46,99 TR
2 WU Yu 吴宇 MN3 CHN CHN 1.50,44
3 WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 1.50,94
4 WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 1.51,10
5 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN3 CHN CHN 1.51,40
6 LIAN Ziwen 廉子文 MN2 CHN CHN 1.51,61
7 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN 1.52,05
8 ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 1.52,10
9 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.52,34
10 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN2 CHN CHN 1.52,37
11 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 1.52,74
12 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 1.52,76
13 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 1.53,70
14 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 1.54,59
15 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 1.54,75
16 ZHOU Yingjie 周英杰 MN3 CHN CHN 1.57,08 PR SB
17 YU Wei 于威 MN3 CHN CHN 1.57,79 SB
18 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MSA CHN CHN 1.58,39 SB
19 BING Zekai 邴泽凯 MA2 CHN CHN 2.00,01 PR SB
20 LIU Yifan M? CHN CHN 2.02,79 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names