2019-2020 Season Speedskating Direct International Competition Trials 2019-2020速滑直通国际比赛选拔赛

Beijing-Erqi (CHN) 10 - 12 October 2019 Source: K. van Vugt

500m Men - Group A 11 October 2019

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MN3 CHN CHN 35,53 TR
2 YANG Tao 杨涛 MN3 CHN CHN 35,75 SB
3 LIU An (1996) 刘安 MN4 CHN CHN 35,76
4 HOU Kaibo 侯凯博 MA2 CHN CHN 35,77
5 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 35,82
6 CHEN Enxue 陈恩学 MN4 CHN CHN 35,88
7 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 35,94
8 LIAN Ziwen 廉子文 MN2 CHN CHN 35,96(5)
9 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 35,96(7)
10 GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 35,99
11 WANG Chen (2000) 王晨 MA2 CHN CHN 36,03
12 WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 36,19(6)
13 WANG Rui (1999) 王锐 MN1 CHN CHN 36,19(9)
14 LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 36,36
15 YANG Yang (2000) 杨阳 MA2 CHN CHN 36,45
16 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,92
17 ZHOU Yingjie 周英杰 MN3 CHN CHN 38,13 PR SB
18 XU Hongzhi 许宏志 MSA CHN CHN 38,40 PR SB
19 CHEN Guang 陈光 MSA CHN CHN 38,51 SB
20 YU Songnan 于松南 MA2 CHN CHN 40,92 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names