2019-2020 Season Speedskating Direct International Competition Trials 2019-2020速滑直通国际比赛选拔赛

Beijing-Erqi (CHN) 10 - 12 October 2019 Source: K. van Vugt

1500m Women - Group A 11 October 2019

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN3 CHN CHN 2.00,46 TR
2 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 2.00,92
3 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 2.01,74 SB
4 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 2.02,07
5 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 2.02,43
6 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN1 CHN CHN 2.02,76
7 HAO Jiachen 郝佳晨 L30 CHN CHN 2.03,60
8 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 2.03,70
9 YANG Binyu 杨滨瑜 LB2 CHN CHN 2.03,97
10 Ahena Er ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN2 CHN CHN 2.06,19
11 ZHOU Yang 周洋 LSA CHN CHN 2.06,49
12 CHENG Li 成丽 LA2 CHN CHN 2.07,77
13 MA Yuhan 马语含 LA1 CHN CHN 2.08,16 SB
14 XI Dongxue 奚冬雪 LN2 CHN CHN 2.08,90
15 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 2.12,03
16 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN 2.13,05
17 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 2.13,23
18 WANG Jingyi 王晶漪 LB2 CHN CHN 2.13,30
19 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 2.14,85
20 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 2.15,54 SB

TR - Track Record, SB - Season Best

Native Language Names