National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛

Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019 Source: www.sskating.com

1500m Men 22 September 2019

Rank Name Country Time
1 CUI Zhibo 崔智博 MN2 CHN CHN 1.54,14
2 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 1.54,58
3 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 1.54,70
4 XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 1.54,97
5 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 1.55,47
6 PAN Hongshui 潘洪水 MN2 CHN CHN 1.55,83
7 LI Qiaozhi 李乔治 MN2 CHN CHN 1.55,92
8 DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 1.56,00
9 FU Wenhao 付文昊 MA2 CHN CHN 1.56,08
10 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 1.56,30
11 LI Xiangjun 李祥俊 MA2 CHN CHN 1.56,52(0) SB
12 CHI Wenguang 迟文广 MA1 CHN CHN 1.56,52(5)
13 YANG Dongsheng 杨东生 MA1 CHN CHN 1.56,58
14 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA2 CHN CHN 1.56,62
15 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 1.56,77(0)
15 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 1.56,77(0)
17 ZHANG Chao (2001) 张超 MA1 CHN CHN 1.56,86
18 YANG Hanzhi 杨汉志 MA2 CHN CHN 1.57,07
19 YANG Mengran 杨梦然 MN3 CHN CHN 1.57,24
20 MA Kaiwen 马凯文 MA1 CHN CHN 1.57,27
21 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 1.57,29
22 GAO Hongliang 高洪亮 MN2 CHN CHN 1.57,30
23 LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 1.57,60
24 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 1.57,61
25 LU Zhenquan 路振权 MN1 CHN CHN 1.57,71 PR SB
26 LI Jin 李津 MN2 CHN CHN 1.57,90
27 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MA2 CHN CHN 1.57,91
28 CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 1.57,92
29 JIN Kaizhi 靳凯智 MA2 CHN CHN 1.58,21
30 YAO Yong 姚勇 MA2 CHN CHN 1.58,29
31 ZHANG Ming 张明 MA2 CHN CHN 1.58,40
32 GAO Yuan 高源 MN1 CHN CHN 1.58,45
33 YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 1.58,46
34 ZHANG Chi 张弛 MN3 CHN CHN 1.58,55
35 WANG Hongli 王洪利 MN3 CHN CHN 1.58,58
36 MA Wei 马威 MN2 CHN CHN 1.58,79 PR SB
37 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 1.58,82
38 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MN1 CHN CHN 1.58,84
39 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 1.59,10
40 GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN 1.59,20(0)
41 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.59,20(4)
42 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 1.59,30
43 JIANG Youzhi 蒋有志 M? CHN CHN 1.59,38
44 XU Haoyang (2002) 许浩杨 MA1 CHN CHN 1.59,41
45 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 1.59,61
46 CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 1.59,63
47 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 1.59,65
48 CHEN Lei 陈磊 MB1 CHN CHN 1.59,81 PR SB
49 LENG Jiaming 冷佳洺 MN2 CHN CHN 1.59,87
50 LIU Xu (2001) 刘旭 MA1 CHN CHN 1.59,96
51 HAO Weihang 郝卫航 MN1 CHN CHN 2.00,17
52 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 2.00,18
53 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 2.00,33 PR SB
54 ZHANG Tianli 张天力 MA2 CHN CHN 2.00,34 SB
55 QI Sikai 亓思凯 MN2 CHN CHN 2.00,45
56 WANG Yang (2001) 王杨 MA2 CHN CHN 2.00,47
57 LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 2.00,53
58 XU Mingyang 许铭洋 MA2 CHN CHN 2.00,58 PR SB
59 ZHANG Hangrui 张航瑞 MA1 CHN CHN 2.00,71
60 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 2.00,76
61 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 2.00,93
62 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 2.01,08
63 ZHOU Mingxuan 周明萱 MA1 CHN CHN 2.01,10
64 WANG Zilong 王子龙 MA1 CHN CHN 2.01,17 SB
65 WANG Ye 王也 MA2 CHN CHN 2.01,27
66 HUANG Jiarui 黄家瑞 MB1 CHN CHN 2.01,32
67 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 2.01,34(2)
68 CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 2.01,34(9)
69 RONG Zesheng 荣泽胜 MB1 CHN CHN 2.01,52
70 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 2.01,54(3)
71 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 2.01,54(4)
72 JU Jingyang 鞠晶洋 MB1 CHN CHN 2.01,62 SB
73 SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN 2.01,63
74 MA Wenbo 马文博 MB2 CHN CHN 2.01,77 PR SB
75 QIU Feng 邱峰 MA2 CHN CHN 2.02,07
76 YIN Cheng 尹成 MA1 CHN CHN 2.02,10 PR SB
77 GU Aofeng 谷傲峰 MA2 CHN CHN 2.02,14
78 LI Junda 李俊达 MN3 CHN CHN 2.02,16
79 LYU Minghao 吕明昊 MA1 CHN CHN 2.02,22
80 XUE Peng 薛鹏 M? CHN CHN 2.02,37(1)
81 YANG Boyue 杨博越 MA1 CHN CHN 2.02,37(4) PR SB
82 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 2.02,37(6) PR SB
83 WANG Jiankai 汪建铠 MB2 CHN CHN 2.02,40(0)
84 Ahetamu ASHAN 阿合塔木 阿山 MA1 CHN CHN 2.02,40(4) SB
85 LAN Tianhong 兰天宏 MB2 CHN CHN 2.02,45
86 YIN Zimiao 尹子淼 MB2 CHN CHN 2.02,56
87 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 2.02,65 SB
88 GUO Jian (2005) 郭建 MC2 CHN CHN 2.02,67(4)
89 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 2.02,67(5) PR SB
90 LIU Bochao 刘博超 MA1 CHN CHN 2.02,67(7) PR SB
91 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 2.02,73
92 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MA1 CHN CHN 2.02,74
93 SONG Zhengnan 宋政楠 MA2 CHN CHN 2.02,86
94 GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN 2.02,87
95 FAN Mingyang 范名扬 M? CHN CHN 2.02,91 PR SB
96 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 2.02,98
97 WU Shuxin 吴书新 MA2 CHN CHN 2.03,17(1)
98 WANG Chenyang 王晨阳 M? CHN CHN 2.03,17(3)
99 WANG Xuqi 王绪琦 MB2 CHN CHN 2.03,22 PR SB
100 GAO Pengxiang 高鹏翔 MB2 CHN CHN 2.03,25
101 YE Qiang 叶强 MN1 CHN CHN 2.03,35
102 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 2.03,56 SB
103 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 2.03,66 PR SB
104 DING Yi 丁一 MA1 CHN CHN 2.03,72
105 LI Qiang (2002-02) 李强 MA1 CHN CHN 2.03,76
106 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 2.03,78
107 WANG Ruohao 王若昊 MB1 CHN CHN 2.03,83
108 XU Wenyang 许文洋 MA2 CHN CHN 2.03,86
109 YIN Zixin 尹子鑫 MB2 CHN CHN 2.03,93
110 WU Jinlong 吴金龙 MB1 CHN CHN 2.03,94 PR SB
111 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 2.03,98(1)
112 XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 2.03,98(6)
113 WANG Wei (2002) 王威 MB2 CHN CHN 2.04,04 SB
114 QI Huiyu 齐慧雨 MB1 CHN CHN 2.04,11 SB
115 LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 2.04,24
116 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 2.04,28 SB
117 WANG Xiangan 王祥安 MA2 CHN CHN 2.04,33
118 SUN Yichen 孙逸宸 MN3 CHN CHN 2.04,34 PR SB
119 GENG Xinyu 耿欣宇 MA2 CHN CHN 2.04,43 SB
120 ZHU Shuilong 朱水龙 MB1 CHN CHN 2.04,60 PR SB
121 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 2.04,68
122 WANG Bo (2001) 王博 MA2 CHN CHN 2.04,71
123 ZHAO Xu 赵旭 MC2 CHN CHN 2.04,77 PR SB
124 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 2.04,79 SB
125 ZHAO Sixiang 赵思翔 MA1 CHN CHN 2.04,81 SB
126 PU Zhengxi 朴政熹 MA1 CHN CHN 2.04,82
127 LI Longshuai 李龙帅 MC2 CHN CHN 2.05,02 PR SB
128 YANG Mingyu 杨明宇 MA2 CHN CHN 2.05,06 PR SB
129 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 2.05,07
130 ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 2.05,08 PR SB
131 FAN Zhichao 范志超 MA1 CHN CHN 2.05,14 PR SB
132 CONG Zhenlong 丛振龙 MC2 CHN CHN 2.05,31
133 JIANG Wei 姜伟 MA1 CHN CHN 2.05,32
134 CUI Hongyu 崔红玉 MC2 CHN CHN 2.05,39
135 LIU Ao 刘奥 MN2 CHN CHN 2.05,40 SB
136 LIN Zetao 林泽涛 MN3 CHN CHN 2.05,78 PR SB
137 ZHANG Xin (5) 张鑫 M? CHN CHN 2.05,81 PR SB
138 YAN An 闫安 MB2 CHN CHN 2.05,89 SB
139 ZHANG Lutong 张路通 MB2 CHN CHN 2.05,92 SB
140 LENG Fuxiang 冷福祥 MB1 CHN CHN 2.05,97 PR SB
141 SUN Rui (2004) 孙瑞 MC2 CHN CHN 2.06,02(1)
142 JI Guangxin 冀广鑫 MB1 CHN CHN 2.06,02(5) PR SB
143 JIAO Weidong 焦伟东 MN2 CHN CHN 2.06,15
144 LI Rui 李睿 M? CHN CHN 2.06,19 PR SB
145 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 2.06,26
146 ZHAO Yanhui 赵艳辉 M? CHN CHN 2.06,31 PR SB
147 WANG Xin (3) 王鑫 M? CHN CHN 2.06,39 PR SB
148 XUE Bin 薛斌 MA1 CHN CHN 2.06,42 SB
149 WANG Yongxiang 王永祥 MB1 CHN CHN 2.06,44 PR SB
150 WANG Meng 王猛 MA1 CHN CHN 2.06,50(2) SB
151 MA Xiaochun 马晓春 MB1 CHN CHN 2.06,50(7)
152 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MN3 CHN CHN 2.06,66
153 LIU Yang (2004) 刘洋 MB1 CHN CHN 2.06,84 PR SB
154 GAO Runmin 高润民 M? CHN CHN 2.06,89
155 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC2 CHN CHN 2.07,00 PR SB
156 ZHAO Mingyue 赵明月 MB2 CHN CHN 2.07,11 SB
157 XU Xiaoding 徐小丁 MA1 CHN CHN 2.07,20
158 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MB1 CHN CHN 2.07,23
159 LI Haoyuanfei 李昊原飞 MB2 CHN CHN 2.07,47 SB
160 FAN Jinshuai 范金帅 MB2 CHN CHN 2.07,75 PR SB
161 ZHAO Junjie 赵俊杰 MC2 CHN CHN 2.07,83 PR SB
162 ZHOU Zihang 周子航 MA1 CHN CHN 2.08,05
163 QI Zenglu 齐增路 MA1 CHN CHN 2.08,11 SB
164 YANG Le 杨乐 MB2 CHN CHN 2.08,16 PR SB
165 CAO Jianing 曹家宁 MB1 CHN CHN 2.08,30
166 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 2.08,35 SB
167 JIN Jitao 靳纪涛 MC2 CHN CHN 2.08,44 PR SB
168 ZHAO Feihe 赵飞贺 MB2 CHN CHN 2.08,53 PR SB
169 YAN Ran 鄢然 M? CHN CHN 2.08,60 PR SB
170 HAN Kaida 韩楷达 MC2 CHN CHN 2.09,19 PR SB
171 YANG Yingzhe 杨英哲 MB2 CHN CHN 2.09,24 PR SB
172 TONG Yuangeng 佟沅耕 MB1 CHN CHN 2.09,79 PR SB
173 YU Chenghai 于成海 M? CHN CHN 2.09,80 PR SB
174 SUN Fengyu 孙锋钰 MC2 CHN CHN 2.09,88 PR SB
175 LIU Zehua 刘泽华 MB2 CHN CHN 2.10,09 PR SB
176 CHU Huaiyu 楚淮煜 M? CHN CHN 2.10,36 PR SB
177 LIU Zihan (2005) 刘梓涵 MC2 CHN CHN 2.10,75 PR SB
178 ZHANG Bowen 张博文 MC2 CHN CHN 2.10,77 SB
179 CHI Baixiang 迟佰祥 M? CHN CHN 2.11,13 PR SB
180 DU Zhengri 杜正日 M? CHN CHN 2.11,14 PR SB
181 GAO Feng 高峰 MN1 CHN CHN 2.11,29 SB
182 Malati MAHESHATI 马拉提 马合沙提 M? CHN CHN 2.11,33 PR SB
183 TIAN Jiajun 田嘉俊 M? CHN CHN 2.11,46
184 ZHANG Xingjia 张兴家 MB2 CHN CHN 2.11,50 PR SB
185 ZHANG Jian (2005) 张建 MC2 CHN CHN 2.11,99 PR SB
186 GONG Tianhong 宫天鸿 MN2 CHN CHN 2.12,15
187 FAN Luping 范路平 M? CHN CHN 2.13,08 SB
188 PEI Guodong 裴国栋 MA1 CHN CHN 2.14,81 SB
189 SONG Yunshan 宋云山 M? CHN CHN 2.16,28 PR SB
190 LI Qiang (2002-11) 李强 MB2 CHN CHN 2.20,63 PR SB
191 ZHANG Danfeng 张丹峰 MB2 CHN CHN 2.25,31 SB
DQ WANG Zihao (2001) 王子豪 MA1 CHN CHN DQ
DQ XU Zhenghao 许政浩 MN1 CHN CHN DQ
DQ WANG Xiyu 王玺宇 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names