National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛

Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019 Source: www.sskating.com

5000m Men 20 September 2019

Rank Name Country Time
1 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 6.51,55
2 CUI Zhibo 崔智博 MN2 CHN CHN 7.00,53
3 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 7.00,99
4 XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 7.01,42
5 YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 7.02,18
6 REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 7.03,47
7 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 7.03,55
8 LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 7.03,75 PR SB
9 CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 7.06,10
10 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA2 CHN CHN 7.07,13
11 YANG Boyue 杨博越 MA1 CHN CHN 7.08,47 PR SB
12 CONG Zhenlong 丛振龙 MC2 CHN CHN 7.08,66
13 LU Zhenquan 路振权 MN1 CHN CHN 7.09,74
14 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 7.11,51
15 CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 7.11,93
16 DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 7.12,38
17 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 7.13,49
18 FU Wenhao 付文昊 MA2 CHN CHN 7.14,15
19 WANG Yang (2001) 王杨 MA2 CHN CHN 7.15,02
20 QI Sikai 亓思凯 MN2 CHN CHN 7.15,24
21 LI Qiaozhi 李乔治 MN2 CHN CHN 7.16,83
22 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 7.17,13
23 CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 7.17,19 PR SB
24 WANG Hongli 王洪利 MN3 CHN CHN 7.17,20
25 JIANG Wei 姜伟 MA1 CHN CHN 7.17,75
26 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 7.17,97
27 QIU Feng 邱峰 MA2 CHN CHN 7.18,96
28 LAN Tianhong 兰天宏 MB2 CHN CHN 7.18,97
29 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 7.19,55 PR SB
30 XU Yanzhe 徐延哲 MN3 CHN CHN 7.19,81 SB
31 LI Jin 李津 MN2 CHN CHN 7.20,78
32 XU Haoyang (2002) 许浩杨 MA1 CHN CHN 7.20,79
33 YANG Dongsheng 杨东生 MA1 CHN CHN 7.20,86
34 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 7.21,22 PR SB
35 CHEN Lei 陈磊 MB1 CHN CHN 7.21,48 PR SB
36 YANG Hanzhi 杨汉志 MA2 CHN CHN 7.21,64
37 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 7.21,71
38 MA Wenbo 马文博 MB2 CHN CHN 7.23,18
39 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 7.23,31
40 RONG Zesheng 荣泽胜 MB1 CHN CHN 7.23,48
41 GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN 7.24,19
42 GAO Pengxiang 高鹏翔 MB2 CHN CHN 7.24,31
43 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 7.24,41
44 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 7.24,62
45 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 7.24,67
46 WANG Ye 王也 MA2 CHN CHN 7.24,69
47 LI Xiangjun 李祥俊 MA2 CHN CHN 7.24,89 PR SB
48 ZHANG Xin (5) 张鑫 M? CHN CHN 7.25,09 PR SB
49 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 7.25,22
50 JIANG Youzhi 蒋有志 M? CHN CHN 7.26,33
51 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 7.26,36 SB
52 Hailati BAOLATIBIEKE 海拉提 宝拉提别克 M? CHN CHN 7.27,24
53 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 7.27,48
54 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 7.27,88
55 ZHANG Chao (2001) 张超 MA1 CHN CHN 7.28,42 SB
56 XUE Peng 薛鹏 M? CHN CHN 7.28,51
57 HAO Weihang 郝卫航 MN1 CHN CHN 7.28,73
58 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MA1 CHN CHN 7.28,84
59 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 7.29,18 SB
60 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 7.29,25 SB
61 JIN Kaizhi 靳凯智 MA2 CHN CHN 7.29,39 SB
62 PAN Hongshui 潘洪水 MN2 CHN CHN 7.29,41
63 GAO Feng 高峰 MN1 CHN CHN 7.31,17 PR SB
64 JU Jingyang 鞠晶洋 MB1 CHN CHN 7.32,07
65 LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 7.32,60
66 SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN 7.32,84
67 WANG Ruohao 王若昊 MB1 CHN CHN 7.33,27
68 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 7.33,38 SB
69 ZHAO Sixiang 赵思翔 MA1 CHN CHN 7.33,46 SB
70 YANG Mingyu 杨明宇 MA2 CHN CHN 7.33,49 PR SB
71 ZHANG Chi 张弛 MN3 CHN CHN 7.33,74
72 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 7.33,80
73 WANG Xiangan 王祥安 MA2 CHN CHN 7.34,16 SB
74 WANG Xingjia 王兴家 MN1 CHN CHN 7.34,34
75 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 7.34,40
76 YIN Zimiao 尹子淼 MB2 CHN CHN 7.34,66
77 LENG Jiaming 冷佳洺 MN2 CHN CHN 7.34,71 SB
78 QI Huiyu 齐慧雨 MB1 CHN CHN 7.35,76
79 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 7.36,08
80 XU Mingyang 许铭洋 MA2 CHN CHN 7.36,44
81 LIU Bochao 刘博超 MA1 CHN CHN 7.37,79 PR SB
82 XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 7.38,32
83 YANG Haowei 杨皓为 MA2 CHN CHN 7.38,78 PR SB
84 YIN Zixin 尹子鑫 MB2 CHN CHN 7.38,79
85 DONG Hao (1996) 董浩 MN4 CHN CHN 7.39,00 SB
86 DING Yi 丁一 MA1 CHN CHN 7.40,04 PR SB
87 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 7.40,52 PR SB
88 WANG Chenyang 王晨阳 M? CHN CHN 7.40,56 PR SB
89 SONG Zhengnan 宋政楠 MA2 CHN CHN 7.40,63 PR SB
90 MA Kaiwen 马凯文 MA1 CHN CHN 7.40,73 SB
91 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 7.41,02 PR SB
92 CAI Yunchao 蔡运超 MB2 CHN CHN 7.41,29 PR SB
93 ZHU Shuilong 朱水龙 MB1 CHN CHN 7.41,85 PR SB
94 WANG Xin (3) 王鑫 M? CHN CHN 7.42,16 PR SB
95 YAN An 闫安 MB2 CHN CHN 7.42,75 PR SB
96 SHEN Jianshi 沈建实 MC2 CHN CHN 7.43,35 PR SB
97 LIANG Hao 梁浩 MB2 CHN CHN 7.43,44 SB
98 TIAN Jiajun 田嘉俊 M? CHN CHN 7.43,67 PR SB
99 Ahetamu ASHAN 阿合塔木 阿山 MA1 CHN CHN 7.45,82 SB
100 LI Junda 李俊达 MN3 CHN CHN 7.45,92 PR SB
101 WANG Bo (2001) 王博 MA2 CHN CHN 7.46,18 SB
102 LI Rui 李睿 M? CHN CHN 7.48,16 PR SB
103 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA2 CHN CHN 7.48,21 SB
104 WANG Meng 王猛 MA1 CHN CHN 7.49,27 SB
105 FAN Zhichao 范志超 MA1 CHN CHN 7.52,92 SB
106 YU Chenghai 于成海 M? CHN CHN 7.53,78 PR SB
107 TONG Yuangeng 佟沅耕 MB1 CHN CHN 7.55,08 PR SB
108 XUE Bin 薛斌 MA1 CHN CHN 7.55,12 SB
109 ZHANG Yulong 张雨龙 M? CHN CHN 7.56,31 PR SB
110 JIAO Weidong 焦伟东 MN2 CHN CHN 7.56,42 SB
111 Malati MAHESHATI 马拉提 马合沙提 M? CHN CHN 7.58,83 PR SB
112 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 7.59,20 SB
113 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MN1 CHN CHN 7.59,85 SB
114 ZHAO Feihe 赵飞贺 MB2 CHN CHN 8.01,01 SB
115 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 8.01,43 SB
116 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MA2 CHN CHN 8.09,69 SB
117 YANG Zhenjiang 杨镇江 M35 CHN CHN 8.14,06
118 LI Te 李特 M? CHN CHN 8.22,30 PR SB
119 ZHANG Xingjia 张兴家 MB2 CHN CHN 8.30,56 SB
DQ FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN DQ
DQ YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN DQ
DQ GAO Yuan 高源 MN1 CHN CHN DQ
DQ ZHAO Junjie 赵俊杰 MC2 CHN CHN DQ
DQ XU Zhenghao 许政浩 MN1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names