National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛

Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019 Source: www.sskating.com

3000m Women 21 September 2019

Rank Name Country Time
1 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 4.31,65 SB
2 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 4.31,80
3 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 4.32,34
4 WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN 4.34,98 SB
5 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 4.35,93(2)
6 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 4.35,93(6) SB
7 LI Dongyue 李东玥 LN1 CHN CHN 4.36,14
8 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 4.36,60
9 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 4.36,82
10 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 4.36,87
11 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 4.37,46
12 WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN 4.37,62
13 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 4.37,64
14 LI Fulin 李富琳 LN1 CHN CHN 4.37,77
15 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 4.38,14
16 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 4.38,88
17 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 4.38,95
18 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 4.39,10
19 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 4.39,11
20 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 4.39,41
21 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 4.39,73 SB
22 SU Mo 苏墨 LC2 CHN CHN 4.39,86
23 SU Xinyu 苏欣雨 LA2 CHN CHN 4.39,99 SB
24 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 4.40,29 PR SB
25 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 4.40,81 SB
26 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 4.40,95
27 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 4.41,15
28 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 4.41,38 PR SB
29 FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 4.41,46 SB
30 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LB1 CHN CHN 4.41,49
31 WANG Lulin 王璐琳 LN1 CHN CHN 4.42,53 SB
32 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 4.44,27
33 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 4.44,53
34 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 4.45,20 PR SB
35 SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 4.45,25
36 HUANG Dongyue 黄冬月 LB1 CHN CHN 4.46,01 PR SB
37 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 4.46,93
38 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LB1 CHN CHN 4.47,71 SB
39 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 4.47,78 PR SB
40 CUI Yingqian 崔滢茜 LB2 CHN CHN 4.48,50 SB
41 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 4.48,58 PR SB
42 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 4.48,97
43 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 4.49,77 SB
44 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 4.50,51 SB
45 YU Feihang 于飞航 LB1 CHN CHN 4.51,14
46 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 4.51,43
47 LIU Shuo (2002) 刘硕 LA1 CHN CHN 4.51,53 PR SB
48 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 4.51,66 SB
49 CHEN Shuo 陈硕 LB2 CHN CHN 4.52,58 PR SB
50 LIU Jiaxin 刘佳欣 LB2 CHN CHN 4.53,10 PR SB
51 LYU Jiajing 吕嘉婧 LB1 CHN CHN 4.53,93 SB
52 ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LA2 CHN CHN 4.54,17 PR SB
53 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 4.55,60 PR SB
54 CHEN Chen (2000) 陈辰 LA2 CHN CHN 4.55,65 SB
55 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 4.55,74 SB
56 WANG Yao (2005) 王垚 LC2 CHN CHN 4.56,73 PR SB
57 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 4.56,96 PR SB
58 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 4.57,97 SB
59 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 4.59,09 PR SB
60 LI Ran 李冉 LB2 CHN CHN 5.00,14 PR SB
61 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 5.00,27 SB
62 HU Xinxue 胡欣雪 L? CHN CHN 5.03,46 PR SB
63 ZHANG Wenwen 张雯雯 LB1 CHN CHN 5.03,72 SB
64 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 5.04,22 PR SB
65 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 5.04,27 PR SB
66 LI Xin (2003) 李欣 LB1 CHN CHN 5.04,90 PR SB
67 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 5.08,65 PR SB
68 SUN Qi 孙琪 L? CHN CHN 5.09,25 SB
69 HOU Yan 侯妍 LA2 CHN CHN 5.12,26 PR SB
70 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 5.13,59 SB
71 CUI Zhijie 崔智婕 L? CHN CHN 5.15,19
72 ZHANG Ye (2003) 张也 LB2 CHN CHN 5.15,57 SB
73 GUAN Shiqi 关诗琦 LB2 CHN CHN 5.17,77 SB
74 LIU Yan (2000) 刘妍 LN1 CHN CHN 5.18,95 SB
75 ZHU Qi 朱琪 LB1 CHN CHN 5.28,54 PR SB
76 ZHOU Danyang 周丹阳 LB1 CHN CHN 5.35,87 SB
DQ GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names