National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛

Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019 Source: www.sskating.com

500m Women 20 September 2019

Rank Name Country Time
1 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 39,79
2 LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN 39,96 SB
3 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 40,07
4 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 40,27
5 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 40,30
6 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 40,33
7 QIN Yangyang 秦阳阳 LN4 CHN CHN 40,47
8 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 40,73
9 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 40,77
10 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 40,80
11 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,95
12 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 40,96 PR SB
13 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 41,12
14 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 41,21 SB
15 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 41,28
16 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 41,34
17 CHANG Youdan 常又丹 LN2 CHN CHN 41,38 SB
18 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 41,39
19 LIU Yang (2002) 刘洋 LB2 CHN CHN 41,49 SB
20 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 41,51
21 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 41,53
22 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 41,62 SB
23 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA2 CHN CHN 41,69(0)
24 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 41,69(6)
25 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 41,77
26 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 41,81
27 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 41,86 SB
28 LYU Bing 吕冰 LN1 CHN CHN 42,03
29 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 42,07
30 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 42,12
31 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 42,17 PR SB
32 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 42,19 PR SB
33 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 42,24
34 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 42,32
35 FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 42,45
36 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 42,58
37 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 42,59
38 XIAO Jinming 肖金铭 LN1 CHN CHN 42,61(2)
39 LIU Yibing 刘怡兵 LA2 CHN CHN 42,61(4)
40 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 42,71 SB
41 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN2 CHN CHN 42,72
42 LI Jia 李佳 LB2 CHN CHN 42,74 SB
43 LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 42,78
44 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 42,79
45 WANG Biying 王碧莹 LN1 CHN CHN 42,83
46 WANG Jing (2003) 王静 LB1 CHN CHN 42,92
47 WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN 42,93 SB
48 CHEN Yao 陈垚 LB1 CHN CHN 42,94
49 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 42,96
50 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 43,00
51 XIAO Nan 肖楠 LN3 CHN CHN 43,10 SB
52 CHEN Zhongyu 陈忠羽 L? CHN CHN 43,19
53 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 43,26(5)
54 LI Fulin 李富琳 LN1 CHN CHN 43,26(6) SB
55 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 43,38
56 DONG Siying 董司莹 LA1 CHN CHN 43,48
57 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 43,50
58 LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN 43,55(3) SB
59 WANG Zhixian 王智贤 LB2 CHN CHN 43,55(6) SB
60 CHEN Chen (2000) 陈辰 LA2 CHN CHN 43,58
61 ZHANG Wenwen 张雯雯 LB1 CHN CHN 43,66
62 WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 43,67
63 ZOU Xinyue 邹馨悦 LC2 CHN CHN 43,69
64 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 43,76
65 XIAO Qianwen 肖茜文 LA1 CHN CHN 43,79 PR SB
66 MA Wenyao 马文瑶 L? CHN CHN 43,83 PR SB
67 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 43,89
68 SU Xinyu 苏欣雨 LA2 CHN CHN 43,90(1) SB
69 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 43,90(9) SB
70 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 44,03 SB
71 XIA Zihan 夏子涵 LB2 CHN CHN 44,13 SB
72 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LB1 CHN CHN 44,18
73 SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 44,20 PR SB
74 PAN Shuang 潘爽 L? CHN CHN 44,24
75 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 44,27
76 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 44,31
77 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 44,32
78 QIN Feifei 秦霏霏 LB2 CHN CHN 44,35 PR SB
79 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 44,44
80 HUANG Dongyue 黄冬月 LB1 CHN CHN 44,59(1) PR SB
81 GU Wu 谷午 LB2 CHN CHN 44,59(6)
82 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 44,79 PR SB
83 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 44,81(0) SB
84 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 44,81(8) PR SB
85 SUN Qi 孙琪 L? CHN CHN 44,85 SB
86 CUI Yingqian 崔滢茜 LB2 CHN CHN 44,86(4)
87 SU Mo 苏墨 LC2 CHN CHN 44,86(7) SB
88 MA Siyu 马思宇 LC2 CHN CHN 44,87(2) PR SB
89 LI Dongyue 李东玥 LN1 CHN CHN 44,87(6) PR SB
90 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 44,92
91 HOU Yan 侯妍 LA2 CHN CHN 44,95
92 WANG Qing 王晴 LB1 CHN CHN 45,09 PR SB
93 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LB1 CHN CHN 45,19 PR SB
94 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 45,20 PR SB
95 LIU Shuo (2002) 刘硕 LA1 CHN CHN 45,24 SB
96 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 45,26 SB
97 ZHANG Ye (2003) 张也 LB2 CHN CHN 45,27 SB
98 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 45,57 PR SB
99 YANG Mengna 杨梦娜 LB1 CHN CHN 45,66 PR SB
100 GUAN Shiqi 关诗琦 LB2 CHN CHN 45,68 SB
101 ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LA2 CHN CHN 45,69 PR SB
102 LIU Yan (2000) 刘妍 LN1 CHN CHN 45,71 SB
103 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 45,76 SB
104 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 45,79 SB
105 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 45,95 SB
106 ZHOU Danyang 周丹阳 LB1 CHN CHN 45,99 PR SB
107 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 46,07 PR SB
108 WU Haonan 吴浩娚 LC2 CHN CHN 46,08 PR SB
109 LI Xin (2003) 李欣 LB1 CHN CHN 46,40 SB
110 YU Hao (2005) 于浩 LC2 CHN CHN 46,67 SB
111 LI Ran 李冉 LB2 CHN CHN 46,86 SB
112 ZHAO Yinghua 赵英花 LB1 CHN CHN 47,13 PR SB
113 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 47,44 SB
114 JIA Yinghui 贾盈慧 L? CHN CHN 53,92 PR SB
115 HU Xinxue 胡欣雪 L? CHN CHN 1.00,18
DNF JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN DNF
DNF YU Hongyang 于洪洋 LB2 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names