2nd Youth Games

Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019 Source: www.sskating.com

500m Women - Group A 12 April 2019

Rank Name Country Time
1 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 39,78 TR SB
2 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 40,23 PR SB
2 LI Shuang (2002) 李爽 LB1 CHN CHN 40,23 SB
4 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 40,33 SB
5 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 40,65
6 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 40,66
7 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 40,78 PR SB
8 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 41,07
9 CHENG Li 成丽 LA1 CHN CHN 41,19 PR SB
10 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 41,27 SB
11 SUN Xiaohan 孙小涵 LA1 CHN CHN 41,28 PR SB
12 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 41,33 PR SB
13 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 41,49 PR SB
14 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 41,50
15 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 41,73 PR SB
16 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 41,93 PR SB
17 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 42,13 PR SB
18 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 42,17
19 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 42,30 PR SB
20 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 42,41
21 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 42,46 PR SB
22 WANG Caihong 王彩红 LB1 CHN CHN 42,49 PR SB
23 FENG Jingyang 冯敬扬 LA1 CHN CHN 42,52
24 LU Chang (2002) 陆畅 LB1 CHN CHN 42,54 PR SB
25 LI Jia 李佳 LB1 CHN CHN 42,64 PR SB
26 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 42,69 PR SB
27 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 42,81 PR SB
28 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 43,05 PR SB
29 LI Leming 李乐铭 LA1 CHN CHN 43,13 SB
30 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 43,20 PR SB
31 YANG Meina 杨美娜 LB2 CHN CHN 43,57 PR SB
32 CHEN Chen (2000) 陈辰 LA1 CHN CHN 43,61
33 LI Siqi 李思琦 LB2 CHN CHN 43,74 PR SB
34 WANG Zhixian 王智贤 LB1 CHN CHN 43,94 SB
35 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 43,97
36 XIAO Qianwen 肖茜文 LB2 CHN CHN 44,05 PR SB
37 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 44,15
38 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB1 CHN CHN 44,19 PR SB
39 SUN Qi 孙琪 L? CHN CHN 44,62 PR SB
40 LIU Jiaxin 刘佳欣 LB1 CHN CHN 45,09 PR SB
41 GUAN Shiqi 关诗琦 LB1 CHN CHN 45,53 PR SB
42 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 45,54 PR SB
43 LI Ran 李冉 LB1 CHN CHN 46,36 PR SB
44 ZHANG Shuang (3) L? CHN CHN 47,07 PR SB
45 ZHANG Jingjing L? CHN CHN 50,27 PR SB
DQ SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names