China - Single Distances Championships 2019

Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019 Source: www.sskating.com

500m Men 22 March 2019

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MN2 CHN CHN 35,45
2 YANG Tao 杨涛 MN2 CHN CHN 35,58
3 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 35,93
4 LIU An (1996) 刘安 MN3 CHN CHN 35,94 SB
5 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 35,96
6 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,15
7 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 36,23
8 LI Haolun 李昊伦 MN1 CHN CHN 36,25
9 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 36,27
10 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 36,28
11 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 36,35
12 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 36,53
13 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 36,61
14 CHEN Enxue 陈恩学 MN3 CHN CHN 36,65
15 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 36,72
16 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,85
17 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 36,87 SB
18 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 36,96(0)
18 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 36,96(0) PR SB
20 ZHAO Lei (1999) 赵雷 MA2 CHN CHN 36,99(8)
21 GAO Yanfei 高艳飞 MN3 CHN CHN 36,99(9)
22 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 37,04 SB
23 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 37,11(4)
24 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN3 CHN CHN 37,11(5)
25 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 37,14
26 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 37,20
27 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN3 CHN CHN 37,29
28 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 37,32
29 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,47
30 LI Boxi 李博熙 MN1 CHN CHN 37,67
31 WANG Senze 王森泽 MN2 CHN CHN 37,68
32 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 37,72
33 YANG Dongsheng 杨东生 MB2 CHN CHN 38,02 SB
34 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 38,87

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names