China - Single Distances Championships 2019

Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019 Source: www.sskating.com

5000m Men 21 March 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 6.38,50
2 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN1 CHN CHN 6.41,43
3 WU Yu 吴宇 MN2 CHN CHN 6.42,30
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.42,67 SB
5 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 6.45,55 SB
6 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 6.46,92 SB
7 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 6.47,12
8 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 6.48,02
9 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 6.48,80 SB
10 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.50,22
11 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 6.51,62 SB
12 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 6.51,73 PR SB
13 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 6.53,34 PR SB
14 Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MA2 CHN CHN 6.54,63 PR SB
15 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN2 CHN CHN 6.54,77
16 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 6.56,17 SB
17 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 6.56,56
18 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 6.56,81
19 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 6.57,20
20 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 7.01,30 PR SB
21 XU Yanzhe 徐延哲 MN2 CHN CHN 7.02,63 SB
22 WANG Xiang 王项 MN2 CHN CHN 7.02,91 PR SB
23 LU Zhenquan 路振权 MA2 CHN CHN 7.04,43
24 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 7.04,81
25 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 7.06,20
26 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 7.12,62
27 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN1 CHN CHN 7.13,01
28 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 7.14,89

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names