China - Single Distances Championships 2019

Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019 Source: www.sskating.com

1500m Ladies 24 March 2019

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN2 CHN CHN 2.00,90
2 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 2.01,17
3 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 2.02,45
4 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.03,45
5 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 2.04,46
6 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 2.04,55
7 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 2.04,62
8 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 2.04,70
9 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 2.05,37
10 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 2.05,80
11 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 2.06,11
12 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 2.06,74
13 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 2.06,86
14 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 2.07,72 SB
15 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 2.08,29
16 ZHANG Yuan (2000) 张源 LA1 CHN CHN 2.08,72
17 WANG Yueyue 王月悦 LN3 CHN CHN 2.08,86
18 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 2.09,04
19 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 2.09,63
20 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 2.09,70
21 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 2.09,91
22 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 2.10,75
23 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 2.10,92 SB
24 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 2.11,20
25 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 2.11,21
26 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 2.11,43
27 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 2.12,28
28 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 2.12,95
29 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.14,36
30 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 2.14,88
DQ WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN DQ

SB - Season Best

Native Language Names