China - Single Distances Championships 2019

Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019 Source: www.sskating.com

1500m Men 24 March 2019

Rank Name Country Time
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN2 CHN CHN 1.50,02
2 WU Yu 吴宇 MN2 CHN CHN 1.50,32
3 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 1.51,14
4 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN1 CHN CHN 1.51,72
5 XU Fu 徐富 MN4 CHN CHN 1.51,94
6 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 1.52,33
7 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 1.52,36
8 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 1.52,43
9 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 1.52,83
10 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.52,85 SB
11 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 1.53,33 SB
12 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 1.53,51
13 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.53,67 PR SB
14 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 1.53,68
15 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 1.53,69
16 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 1.53,78
17 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 1.54,71
18 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 1.54,80
19 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 1.55,22
20 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 1.55,27
21 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.55,40
22 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 1.55,53
23 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 1.55,61
24 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 1.55,67(2)
25 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 1.55,67(3)
26 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN1 CHN CHN 1.55,71
27 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN3 CHN CHN 1.56,38
28 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 1.56,70
29 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 1.57,09
30 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 1.58,32
31 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 1.58,80
32 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 2.02,93

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names