China - Single Distances Championships 2019

Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019 Source: www.sskating.com

1000m Men 23 March 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 1.11,99 SB
2 LIU An (1996) 刘安 MN3 CHN CHN 1.12,15
3 WANG Shiwei 王世伟 MN3 CHN CHN 1.12,26
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 1.12,34
5 LIAN Ziwen 廉子文 MN1 CHN CHN 1.12,38
6 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.12,43 SB
7 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 1.12,44
8 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 1.12,48 SB
9 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 1.12,72
10 XU Fu 徐富 MN4 CHN CHN 1.12,78
11 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 1.13,07 SB
12 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.13,08 PR SB
13 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 1.13,42
14 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.13,74
15 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 1.13,75
16 CHEN Enxue 陈恩学 MN3 CHN CHN 1.13,79
17 WANG Haotian 王浩田 MN2 CHN CHN 1.13,86
18 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN3 CHN CHN 1.14,05
19 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 1.14,27 SB
20 YANG Fan (1996) 杨帆 MN3 CHN CHN 1.14,35
21 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 1.14,42
22 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN3 CHN CHN 1.14,61
23 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 1.14,68
24 GAO Yanfei 高艳飞 MN3 CHN CHN 1.14,89
25 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA2 CHN CHN 1.14,95
26 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 1.15,28
27 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 1.15,59
28 PAN Hongshui 潘洪水 MN1 CHN CHN 1.15,83
29 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 1.15,96
30 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.15,97(3)
31 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.15,97(4) PR SB
32 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 1.16,03
33 YANG Dongsheng 杨东生 MB2 CHN CHN 1.16,94
34 LI Boxi 李博熙 MN1 CHN CHN 1.17,31
DNF YANG Tao 杨涛 MN2 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names