China National League Final

Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019 Source: www.sskating.com

1500m Ladies 16 February 2019

Rank Name Country Time
1 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 2.00,75
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.02,00 SB
3 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 2.04,58 SB
4 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 2.05,78 PR SB
5 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 2.07,55 SB
6 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 2.08,19 SB
7 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 2.09,58
8 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 2.10,43
9 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 2.10,50
10 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.10,99
11 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 2.11,02
12 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 2.14,97

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names