Canada Cup #3

Calgary (CAN) 25 - 27 January 2019 Source: results.oval.ucalgary.ca

1000m Men 26 January 2019

Rank Name Country Time
1 David LA RUE MN1 CAN CAN 1.09,77
2 Konrád NAGY MSA HUN HUN 1.09,91 SB
3 Sam DECKERT MSA CAN CAN 1.09,98
4 Cooper EMIN MN2 CAN CAN 1.10,55 PR SB
5 Olivier JEAN M35 CAN CAN 1.10,62
6 Jess NEUFELD MSA CAN CAN 1.10,85
7 Jeff ROSS MN3 CAN CAN 1.11,03 PR SB
8 Jacob GRAHAM MN4 CAN CAN 1.11,10
9 Antoine ROGER MN3 CAN CAN 1.11,15
10 Nicolas HILLER MN3 CAN CAN 1.11,21
11 GAO Yanfei 高艳飞 MN3 CHN CHN 1.11,63
12 Connor WOODS MSA CAN CAN 1.11,83
13 CHEN Guang 陈光 MSA CHN CHN 1.11,88 PR SB
14 WANG Rui (1999) 王锐 MA2 CHN CHN 1.11,92
14 XU Fu 徐富 MN4 CHN CHN 1.11,92 PR SB
16 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 1.12,18 PR SB
17 Frank ROTH MA1 CAN CAN 1.12,38
18 Anders JOHNSON MN2 CAN CAN 1.12,48
19 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN3 CHN CHN 1.12,54
20 Paul CODERRE MA2 CAN CAN 1.12,94
21 ZHAO Yongzhen 赵永振 MA1 CHN CHN 1.13,05
22 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 1.13,20 SB
23 Guillaume LABBÉ MN3 CAN CAN 1.13,34
24 Charles-Émile GÉLINAS-DION MA2 CAN CAN 1.13,64
25 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA1 CHN CHN 1.13,95 PR SB
26 GUO Peng MSA CHN CHN 1.14,01
27 Max BRANT MA2 CAN CAN 1.14,11
28 Cody MILLER (1994) MSA CAN CAN 1.14,13
28 Sam POLLOCK MN4 CAN CAN 1.14,13 PR SB
30 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MA2 CHN CHN 1.14,21
31 WANG Zilong 王子龙 MB2 CHN CHN 1.14,36
32 YU Yang (1999) 于杨 MN1 CHN CHN 1.14,57
33 SHI Yong MN3 CHN CHN 1.14,59
34 QI Baipeng 齐柏彭 MN1 CHN CHN 1.14,74
35 CHEN Jiawen 陈佳文 MB2 CHN CHN 1.14,87 PR SB
36 ZHOU Zihan 周梓涵 MB1 CHN CHN 1.14,99 PR SB
37 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MB2 CHN CHN 1.15,14 PR SB
38 XUE Zhiwen 薛智文 MC2 CHN CHN 1.15,70 PR SB
39 LI Xiangjun 李祥俊 MA1 CHN CHN 1.15,77
40 Marc-André DOYON MA1 CAN CAN 1.15,85
41 JIN Ming 金名 MB1 CHN CHN 1.15,90 PR SB
42 LIU Ao 刘奥 MN1 CHN CHN 1.15,95
43 WU Shuxin 吴书新 MA1 CHN CHN 1.16,02
44 LIU Jinfei 刘锦飞 MC1 CHN CHN 1.16,06 PR SB
45 MA Kaiwen 马凯文 MB2 CHN CHN 1.16,09 PR SB
46 LIU Jianan 刘嘉男 MN4 CHN CHN 1.16,39
47 Eric ORLOWSKY MA1 CAN CAN 1.16,53
48 WANG Wei (2002) 王威 MB1 CHN CHN 1.16,64
49 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MN2 CHN CHN 1.16,70
50 FENG Qiurui 冯秋瑞 MC2 CHN CHN 1.16,72
51 Matthew SCUTCHINGS MA2 CAN CAN 1.16,80 PR SB
52 YE Qiang 叶强 MA2 CHN CHN 1.17,01 PR SB
53 JIA Haocheng MB1 CHN CHN 1.17,03 PR SB
54 Ian BABULIC MA2 CAN CAN 1.17,06 PR SB
55 CHENG Long MN2 CHN CHN 1.17,07
56 Kaeden WITKOWSKI MB2 CAN CAN 1.17,08 PR SB
57 Antoine PARENT MA2 CAN CAN 1.17,12
58 JIN Kaizhi 靳凯智 MA1 CHN CHN 1.17,16
59 Jacob RUBULIAK MB1 CAN CAN 1.17,17 PR SB
60 XU Wenyang 许文洋 MA1 CHN CHN 1.17,19 PR SB
61 SHEN Yubo MB2 CHN CHN 1.17,29 PR SB
62 PAN Yuanzheng MB1 CHN CHN 1.17,31 PR SB
63 WANG Shuaihan 王帅涵 MB1 CHN CHN 1.17,35 PR SB
64 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB2 CHN CHN 1.17,43 PR SB
65 John HRYNCHUK MN2 CAN CAN 1.17,46
66 Zachary LACROIX MA1 CAN CAN 1.17,83
67 LI Qiang (2002-02) 李强 MB2 CHN CHN 1.17,94
68 ZHOU Silai MB1 CHN CHN 1.18,27
69 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.18,29
70 Ahetamu ASHAN 阿合塔木 阿山 MB2 CHN CHN 1.18,66
71 Brad HEIT MB2 CAN CAN 1.19,02
72 JIN Cihang MC2 CHN CHN 1.19,15
73 WANG Jinlong MA2 CHN CHN 1.19,33
74 Dade MEINERT MB2 CAN CAN 1.19,66 PR SB
75 Caleb HOVEY MN2 CAN CAN 1.19,76
76 Yankun ZHAO MC2 CAN CAN 1.19,79 PR SB
77 ZHOU Zihang 周子航 MB2 CHN CHN 1.20,70 PR SB
78 WANG Lin MN2 CHN CHN 1.21,75
79 MEI Jiawei MB2 CHN CHN 1.22,15
80 Max KRABBEN MB1 CAN CAN 1.22,42 SB
81 Joel SIMPSON MB2 CAN CAN 1.22,85
82 Jared FARQUHARSON MB2 CAN CAN 1.24,55
83 Phoenix BOUMA MC2 CAN CAN 1.26,09 PR SB
DNS Matthew LAXTON MN1 CAN CAN DNS
DNS LI Haoyuanfei 李昊原飞 MB1 CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names