China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

500m Women - Group B 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) 李爽 LB1 CHN CHN 41,22
2 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 41,64 PR SB
3 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 41,95 SB
4 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 42,11
5 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 42,42 PR SB
6 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 42,69 PR SB
7 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 42,86 SB
8 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 42,92 PR SB
9 LU Chang (2002) 陆畅 LB1 CHN CHN 43,00 PR SB
10 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 43,04 PR SB
11 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 43,14 PR SB
12 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 43,21 PR SB
13 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 43,22 PR SB
14 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 43,32 PR SB
15 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 43,40 PR SB
16 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 43,41 PR SB
17 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 44,03 PR SB
18 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 44,08 PR SB
19 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 44,10
20 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 44,11 PR SB
21 SHAO Qi 邵琪 LC2 CHN CHN 44,31 PR SB
22 XIN Haiping 辛海萍 LC2 CHN CHN 44,37 PR SB
23 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 44,72 PR SB
24 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 45,06 PR SB
25 GU Wu 谷午 LB1 CHN CHN 45,13 SB
26 CHENG Na 程娜 LC2 CHN CHN 45,69 PR SB
27 WANG Qing 王晴 LC2 CHN CHN 45,91
28 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 46,08 PR SB
29 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 46,16 PR SB
30 SI Yu 司雨 LC2 CHN CHN 46,20 PR SB
31 ZHU Qi 朱琪 LC2 CHN CHN 47,78
32 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 48,02 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names