China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

1500m Women - Group A 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 2.05,51 TR
2 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 2.06,41
3 CHENG Li 成丽 LA1 CHN CHN 2.07,50 SB
4 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 2.07,66
5 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 2.08,33
6 CAI Simin L? CHN CHN 2.09,14 PR SB
7 SUN Xiaohan 孙小涵 LA1 CHN CHN 2.10,31
8 CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 2.11,55 PR SB
9 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 2.11,59 PR SB
10 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.11,75
11 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 2.12,08 SB
12 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 2.12,82 PR SB
13 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 2.12,85 PR SB
14 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 2.13,62
15 LI Siqi 李思琦 LB2 CHN CHN 2.13,63 PR SB
16 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 2.14,54 PR SB
17 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 2.14,89 PR SB
18 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 2.15,55
19 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 2.15,59
20 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 2.15,92 SB
21 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 2.16,73 PR SB
22 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 2.16,93 PR SB
23 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 2.17,73 PR SB
24 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 2.18,06 PR SB
25 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 2.19,62 SB
26 LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 2.23,28 PR SB
27 PU Zhuxian LB2 CHN CHN 2.25,50 PR SB
28 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.26,95
29 NA Liangli L? CHN CHN 2.40,65 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names