China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

1500m Men - Group B 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 DENG Zhihan M? CHN CHN 1.55,42 PR SB
2 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.55,75 PR SB
3 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 1.55,81
4 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 1.57,17 PR SB
5 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 1.57,25
6 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 1.57,34 PR SB
7 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 1.58,49
8 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 1.59,31 PR SB
9 JIANG Yuelin 江跃林 MB1 CHN CHN 1.59,45 PR SB
10 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 2.01,10 PR SB
11 SHI Jingxin 石景鑫 MB1 CHN CHN 2.01,15 PR SB
12 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 2.01,23 PR SB
13 RONG Zesheng 荣泽胜 MC2 CHN CHN 2.01,82 PR SB
14 MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 2.02,13 PR SB
15 CHEN Lei 陈磊 MC2 CHN CHN 2.02,33 PR SB
16 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 2.02,50 PR SB
17 HUANG Jiarui 黄家瑞 MC2 CHN CHN 2.02,58 PR SB
18 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 2.02,82 PR SB
19 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 2.02,83 PR SB
20 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 2.02,98 PR SB
21 QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 2.03,02 PR SB
22 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 2.03,06 PR SB
23 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 2.03,83
24 ZHANG Lutong 张路通 MB1 CHN CHN 2.03,94 PR SB
25 LIANG Hao 梁浩 MB1 CHN CHN 2.03,96 PR SB
26 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 2.03,98 PR SB
27 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 2.04,37 PR SB
28 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 2.04,73 PR SB
29 LI Chunlei 李春雷 MC2 CHN CHN 2.04,98
30 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC2 CHN CHN 2.05,20 PR SB
31 LYU Mingcheng 吕明成 MC2 CHN CHN 2.05,68 PR SB
32 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 2.05,75
33 BU Yachao 卜亚超 MB1 CHN CHN 2.05,82 PR SB
34 XUE Kepeng 薛克鹏 MC2 CHN CHN 2.05,88 PR SB
34 YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 2.05,88 PR SB
36 ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 2.06,85 PR SB
37 HUANG Wentao 黄文韬 MB1 CHN CHN 2.07,33 PR SB
38 XU Xiaoding 徐小丁 MB2 CHN CHN 2.07,74 PR SB
39 ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 2.07,88 PR SB
40 ZHANG Niancheng M? CHN CHN 2.08,53 PR SB
41 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 2.09,04 PR SB
42 LIU Tong (4) M? CHN CHN 2.09,98 PR SB
43 ZHANG Hexiao 张鹤霄 MC2 CHN CHN 2.13,00 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names