China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

1500m Men - Group B 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 DENG Zhihan M? CHN CHN 1.55,42 PR SB
2 AYITINAMA Yerhanati 阿依提纳马叶尔哈那提 M? CHN CHN 1.55,75 PR SB
3 XIAO Jinbao 肖金宝 M? CHN CHN 1.55,81
4 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 1.57,17 PR SB
5 LYU Shuai M? CHN CHN 1.57,25
6 WANG Zhengyang M? CHN CHN 1.57,34 PR SB
7 FEI Jinglong M? CHN CHN 1.58,49
8 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 1.59,31 PR SB
9 JIANG Yuelin M? CHN CHN 1.59,45 PR SB
10 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 2.01,10 PR SB
11 SHI Jingxin M? CHN CHN 2.01,15 PR SB
12 LIU Bin M? CHN CHN 2.01,23 PR SB
13 RONG Zesheng M? CHN CHN 2.01,82 PR SB
14 MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 2.02,13 PR SB
15 CHEN Lei MC2 CHN CHN 2.02,33 PR SB
16 ZHAO Mingyue 赵明月 M? CHN CHN 2.02,50 PR SB
17 HUANG Jiarui 黄家瑞 MC2 CHN CHN 2.02,58 PR SB
18 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 2.02,82 PR SB
19 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 2.02,83 PR SB
20 MA Yan (2) M? CHN CHN 2.02,98 PR SB
21 QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 2.03,02 PR SB
22 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 2.03,06 PR SB
23 LIU Ze M? CHN CHN 2.03,83
24 ZHANG Lutong M? CHN CHN 2.03,94 PR SB
25 LIANG Hao M? CHN CHN 2.03,96 PR SB
26 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 2.03,98 PR SB
27 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 2.04,37 PR SB
28 MA Bin (1) 马彬 M? CHN CHN 2.04,73 PR SB
29 LI Chunlei M? CHN CHN 2.04,98
30 ZHENG Yanxiang M? CHN CHN 2.05,20 PR SB
31 LYU Mingcheng 吕明成 MC2 CHN CHN 2.05,68 PR SB
32 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 2.05,75
33 BU Yachao 卜亚超 MB1 CHN CHN 2.05,82 PR SB
34 XUE Kepeng M? CHN CHN 2.05,88 PR SB
34 YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 2.05,88 PR SB
36 ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 2.06,85 PR SB
37 HUANG Wentao 黄文韬 MB1 CHN CHN 2.07,33 PR SB
38 XU Xiaoding MB2 CHN CHN 2.07,74 PR SB
39 ZHAO Chenglong M? CHN CHN 2.07,88 PR SB
40 ZHANG Niancheng M? CHN CHN 2.08,53 PR SB
41 MA Xiaochun M? CHN CHN 2.09,04 PR SB
42 LIU Tong (4) M? CHN CHN 2.09,98 PR SB
43 ZHANG Hexiao MC2 CHN CHN 2.13,00 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names