China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

1500m Men - Group A 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.53,68 PR SB
2 YANG Hanzhi 杨汉志 MA1 CHN CHN 1.54,22 PR SB
3 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.54,43 PR SB
4 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 1.54,54 PR SB
5 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 1.54,77 PR SB
6 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 1.55,03
7 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 1.55,22 PR SB
8 AN Kai M? CHN CHN 1.55,78 PR SB
9 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 1.55,83
10 WANG Shengdong M? CHN CHN 1.56,24 PR SB
11 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 1.56,40
12 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 1.56,67 SB
13 FU Wenhao 付文昊 MA1 CHN CHN 1.56,76
14 LIU Xu (2001) 刘旭 MB2 CHN CHN 1.57,00
15 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 1.57,15 PR SB
16 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 1.57,28 PR SB
17 WANG Yang (2001) 王杨 MA1 CHN CHN 1.57,33 PR SB
18 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.57,63 PR SB
19 YANG Tianyi 杨添翼 MA1 CHN CHN 1.57,64 PR SB
20 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.57,79
21 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 1.58,14
22 WANG Zihao 王子豪 MB2 CHN CHN 1.58,24
23 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 1.58,34 SB
24 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 1.58,52 PR SB
25 ZHANG Chao (2001) 张超 MB2 CHN CHN 1.58,70 PR SB
26 QIU Feng 邱峰 MA1 CHN CHN 1.58,81 PR SB
27 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 1.58,87 SB
28 ZHANG Tianli 张天力 MA1 CHN CHN 1.58,92 SB
29 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 1.59,11
30 XIN Xing 辛星 MB2 CHN CHN 1.59,15
31 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 1.59,26 PR SB
32 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 1.59,27 PR SB
33 WANG Ye 王也 MA1 CHN CHN 1.59,71
34 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 1.59,89 PR SB
35 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 2.00,19 PR SB
36 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 2.00,43 PR SB
37 QIN Chengxu 秦成旭 MB2 CHN CHN 2.00,47 PR SB
38 WANG Wenxuan 王文轩 MB1 CHN CHN 2.00,92 PR SB
39 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 2.01,47
40 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 2.01,49 PR SB
41 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 2.01,52
42 GU Aofeng 谷傲峰 MA1 CHN CHN 2.01,54 PR SB
43 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 2.01,57
44 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 2.02,78 SB
45 WANG Shuai (2001) 王帅 MA1 CHN CHN 2.03,25 PR SB
46 ZHANG Chunwei 张春伟 MB2 CHN CHN 2.03,38 PR SB
47 YIN Cheng 尹成 MB2 CHN CHN 2.03,70 PR SB
48 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 2.03,91 PR SB
49 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 2.04,03 PR SB
50 XU Haoyang (2002) 许浩杨 MB2 CHN CHN 2.04,37 PR SB
51 JIANG Wei 姜伟 MB2 CHN CHN 2.04,76 PR SB
52 ZHAO Sixiang 赵思翔 MB2 CHN CHN 2.04,79 SB
53 MA Baoxi 马宝玺 MB2 CHN CHN 2.04,87 PR SB
54 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 2.07,74 PR SB
55 FANG Shenghao 方胜豪 MB2 CHN CHN 2.13,26 PR SB
56 LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN 2.15,00 PR SB
57 QUAN Shiyuan 权世元 MB2 CHN CHN 2.16,00 PR SB
58 PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN 2.28,41
59 LIU Jiashuo M? CHN CHN 2.29,39 PR SB
DQ XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN DQ
DQ CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names