China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

3000m Ladies - Group C 13 January 2019

Rank Name Country Time
1 ZHOU Jiarong 周佳容 LC1 CHN CHN 4.22,01 TR PR SB
2 DENG Tianxin 邓天馨 L? CHN CHN 4.25,63 PR SB
3 XIA Ziqi 夏子淇 L? CHN CHN 4.30,75 PR SB
4 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC1 CHN CHN 4.31,04 PR SB
5 JIN Xiuzhen 金秀真 L? CHN CHN 4.33,33
6 SUN Wen 孙雯 LC1 CHN CHN 4.38,16 PR SB
7 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 4.42,01 PR SB
8 LIU Xingchi L? CHN CHN 4.44,71 PR SB
9 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 4.46,88 PR SB
10 DU Yuchen L? CHN CHN 4.46,96 PR SB
11 SUN Ning 孙宁 L? CHN CHN 4.49,26 PR SB
12 GAO Shuoying L? CHN CHN 4.53,44 PR SB
13 MA Siyu 马思宇 LC1 CHN CHN 5.01,98 PR SB
14 YU Hao (2005) 于浩 LC1 CHN CHN 5.08,72 PR SB
15 XIU Mojie L? CHN CHN 5.09,61 PR SB
16 WU Xiaohan L? CHN CHN 5.10,45 PR SB
17 WANG Siyi (2004) LC1 CHN CHN 5.12,59 PR SB
18 LIU Anqi L? CHN CHN 5.15,70 PR SB
19 YU Hongzhu L? CHN CHN 5.21,98 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names