Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

3000m Women - Junior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 4.19,16
2 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 4.22,68
3 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 4.26,85 PR SB
4 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 4.27,05 SB
5 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 4.30,15
6 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 4.31,41
7 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 4.33,16
8 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 4.33,38
9 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 4.33,50 PR SB
10 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 4.34,41
11 ZHANG Yuan (2000) 张源 LA1 CHN CHN 4.34,76
12 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 4.34,82 PR SB
13 CAI Simin L? CHN CHN 4.36,13 PR SB
14 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 4.36,27
15 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 4.36,38
16 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 4.36,53
17 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 4.36,70 SB
18 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 4.36,98 PR SB
19 CHENG Na 程娜 LC2 CHN CHN 4.37,93 SB
20 LI Dongyue 李东玥 LA2 CHN CHN 4.39,39
21 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 4.39,50
22 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 4.39,81
23 LI Xiang (2000) 李想 LA2 CHN CHN 4.40,37 PR SB
24 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 4.40,45 PR SB
25 FENG Jingyang 冯敬扬 LA1 CHN CHN 4.40,51
26 WANG Lulin 王璐琳 LA2 CHN CHN 4.41,07
27 BEN Jing 贲晶 LA2 CHN CHN 4.41,17 SB
28 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 4.41,46 PR SB
29 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 4.41,75 PR SB
30 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 4.41,81
31 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 4.42,18
32 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 4.42,62
33 GONG Li L? CHN CHN 4.42,66 PR SB
34 CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 4.43,48
35 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 4.45,73 PR SB
36 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 4.45,93
37 JIA Xuan 贾璇 LA1 CHN CHN 4.47,14
38 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 4.47,89 PR SB
39 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 4.48,61
40 WANG Biying 王碧莹 LA2 CHN CHN 4.48,95
41 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 4.49,20 SB
42 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 4.49,32 SB
43 XIN Haiping 辛海萍 LC2 CHN CHN 4.50,86
44 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 4.51,68 PR SB
45 LI Siyu 李丝雨 LA1 CHN CHN 4.52,21
46 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 4.53,01 PR SB
47 LI Bingbing 李冰冰 LA2 CHN CHN 4.57,12
48 LIU Hang LA1 CHN CHN 4.57,48
49 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 4.58,38 SB
50 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 4.58,86
51 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 5.05,39
DQ LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN DQ
DQ YANG Meina 杨美娜 LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names