Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

500m Women - Junior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 LIN Xue 林雪 LA2 CHN CHN 39,48
2 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 40,59
3 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 40,60 PR SB
4 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 40,79 PR SB
5 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 40,87
6 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 40,90 PR SB
7 ZHANG Xinsen L? CHN CHN 41,09 PR SB
8 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 41,19
9 LYU Bing 吕冰 LA2 CHN CHN 41,20
10 LIU Xinyue 刘馨悦 LA1 CHN CHN 41,25 SB
11 CHEN Xiangyu (1999) 陈翔宇 LA2 CHN CHN 41,31
12 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 41,40 SB
13 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 41,41
14 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 41,45
15 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA2 CHN CHN 41,49
16 XIAO Jinming 肖金铭 LA2 CHN CHN 41,64 PR SB
17 WANG Jing (2003) 王静 LC2 CHN CHN 41,72
18 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 42,42
19 FENG Jingyang 冯敬扬 LA1 CHN CHN 42,45
20 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 42,61(7) PR SB
21 XU Meng 徐萌 LA2 CHN CHN 42,61(9) PR SB
22 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 42,66
23 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 42,84
24 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 42,85 SB
25 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 42,96 SB
26 JIA Xuan 贾璇 LA1 CHN CHN 43,00
27 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 43,01(5)
27 BAO Sihan 宝斯晗 LB2 CHN CHN 43,01(5) PR SB
29 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 43,02 SB
30 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 43,13 PR SB
31 SHAO Chunxue L? CHN CHN 43,22 PR SB
32 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 43,23
33 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 43,30
34 LI Jia 李佳 LB1 CHN CHN 43,31 PR SB
35 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 43,35
36 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 43,36 PR SB
37 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 43,41
38 ZHANG Zimeng (1) L? CHN CHN 43,42 PR SB
39 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 43,50
40 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 43,54 SB
41 LI Bingbing 李冰冰 LA2 CHN CHN 43,56
42 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 43,64
43 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 43,70
44 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 43,79
45 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 43,88 PR SB
46 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 44,04 PR SB
47 WANG Zhixian 王智贤 LB1 CHN CHN 44,06 SB
48 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 44,09
49 LIU Hang LA1 CHN CHN 44,13 PR SB
50 HOU Yan 侯妍 LA1 CHN CHN 44,17 PR SB
51 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 44,73(4)
51 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 44,73(4)
53 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 44,74 SB
54 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 44,79 SB
55 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 44,81 PR SB
56 LI Siyu 李丝雨 LA1 CHN CHN 45,25

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names